Sağlık Fiziği Bölümü

Sağlık Fiziği Bölümü; görevi gereği radyasyonla çalışan kişilerin, halkın ve çevrenin, istenmeyen veya planlananın dışında gerçekleşen radyasyon ışınlamalarından korunması konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri gereğince gerekli değerlendirme, hizmet sunumu, izleme faaliyetlerini yerine getirmektedir. Bu amaçla:

  • Görevi gereği radyasyonla çalışanların maruz kaldığı radyasyon dozlarının belirlenmesi için ülke geneline belirli aralıklarla verilmekte olan kişisel dozimetri hizmeti,
  • Doz değerlerinin ulusal ve uluslararası sınırlar içinde kalmasının sağlanması amacıyla sonuçların kayıt altına alınması, Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarılması ve sürekli takip edilmesi,
  • Doz sınırlarının aşılması durumunda gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması,
  • Radyasyon uygulamalarında iç ve dış ışınlamaya maruz kalan hastaların organ ve etkin dozlarının hesaplanması,
  • Radyasyon kaynaklarının kabul, performans ve kalite kontrol testlerinin yapılması,
  • Solunum, sindirim veya dolaşım yolu ile radyasyona maruz kalan toplum bireylerinin doz düzeylerinin doğru, güvenilir ve en hızlı şekilde belirlenmesi için uygun yöntemlerin kullanılması ve geliştirilmesi,
  • Dozimetreler kullanılarak çevresel doz ölçümlerinin yapılması,
  • Kapalı ortamlarda, toprakta ve suda radon aktivite konsantrasyonunun belirlenmesi,
  • Doğal radyonüklitleri içeren jeolojik maddelerin toplum bireyleri ve çevre üzerindeki etkilerinin belirlenmesi

faaliyetleri Sağlık Fiziği Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Sağlık Fiziği Bölümü iki birimden oluşmaktadır:

1) Doz İzleme Birimi
2) Radyasyondan Korunma Birimi

Radyasyondan Korunma Birimi

.

Doz İzleme Birimi

Kişisel Dozimetri Hizmeti

İyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilere karşı görevi gereği radyasyonla çalışan kişilerin, hastaların ve halkın korunmasını sağlamak üzere tüm ülkeler temel güvenlik standartlarını ve bu doğrultuda yayınlanan kararlar, yönetmelikler, direktifler ve tavsiyeleri uygulamaktadır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu temel güvenlik standartlarına uymak için gerekli idari önlemleri almak, mevzuat çıkarmak ve radyasyondan korunma ile ilgili ilkeleri uygulamakla yükümlüdür.

Devamını oku...

İlgili İçerik