Üretim Birimi

PHB Üretim Birimi tarafından, TAEK-PHT’de bulunan üretim laboratuvarları marifetiyle ülkemizde sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu radyofarmasotik üretimi gerçekleştirilmektedir.

 Üretim Birimi’nin faaliyet alanı, gama kameralarında sintigrafi amacıyla kullanılan 123I ve bilgisayarlı tek foton emisyon tomografisi (SPECT) amacıyla kullanılan 67Ga, 111In, 201Tl ile pozitron emisyon tomografisi (PET) amacıyla kullanılan 18F radyoizotoplarının ve bunların radyofarmasotiklerinin üretiminin yapılmasıdır. Gelecekte talebe göre farklı radyofarmasotiklerin üretimi de mümkündür.

 PHB Üretim Birimi laboratuvarlarında üretilen radyofarmasotiklerin hasta dozu ayarlaması tam otomatik bilgisayarlı sistemlerle yapılmaktadır.

  Laboratuvarlar:

  • SPECT işleme ve etiketleme laboratuvarı
  • İyot-123 işleme ve etiketleme laboratuvarı
  • PET işleme ve etiketleme laboratuvarı

 Laboratuarlarda bulunan sıcak hücreler:

  • 67Ga, 111In, 201Tl radyofarmasotiklerinin üretimi için 9 adet sıcak hücre
  • 123I radyofarmasotiklerinin üretimi için 5 adet sıcak hücre
  • 18F radyofarmasotiğinin üretimi için 2 adet sıcak hücre