İşletme Birimi

Ülkemizde nükleer bilim ve teknoloji alanında ulusal alt yapının oluşturulması adına önemli bir adım olarak TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi (PHT) Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahiptir. Bu kapsamda, Proton Hızlandırıcısı Bölümü bünyesinde görev yapan İşletme Birimi, TAEK-PHT’de bulunan proton hızlandırıcısı ve ilgili destek sistemlerinin çalıştırılması konusunda faaliyet göstermektedir. Ayrıca, proton demetiyle yapılacak araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları için gerekli proton demeti karakteristiğini sağlama görevine sahiptir.

İşletme Birimi görev alanına giren sistemler:

  • PHT Bina Yönetim Sistemi
  • Hızlandırıcı Kontrol Sistemi
  • Cyclone-30 model proton hızlandırıcısı
  • 67Ga, 111In ve 201Tl üretimi için otomatik katı hedef ışınlama sistemi
  • 123I üretimi için otomatik gaz hedef ışınlama sistemi
  • 18F üretimi için otomatik sıvı hedef ışınlama sistemi