Proton Hızlandırıcısı Bölümü

Proton Hızlandırıcısı Bölümü, SANAEM yerleşkesinde bulunan TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi (TAEK-PHT)’nin işletilmesi amacıyla kurulmuş olup ülkemizde ilk defa PET ve SPECT radyoizotopları ve radyofarmasotiklerinin üretimi, radyofarmasotiklerin kalite kontrolü ve Ar-Ge faaliyetlerinin bir arada yapılabildiği bütünleşik bir hızlandırıcı teknolojisi altyapısını sağlık sektörümüz, üniversitelerimiz ve araştırma enstitülerimizin hizmetine sunmak üzere görev yapmaktadır.

TAEK-PHT; özellikle kanser, nörolojik hastalıklar, beyin fizyolojisi ve patolojisi ile koroner arter hastalığı gibi pek çok hastalıkta tanı amaçlı kullanılan iyot-123, flor-18, indiyum-111, galyum-67, talyum-201 radyoizotopları ile bunların radyofarmasotiklerinin üretilmesi, üretilen radyofarmasotiklerin kalite kontrolü ve hasta dozu olarak dağıtımı ve ayrıca nükleer alanda araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur. Tesiste gelecekte talebe göre başka radyoizotoplar ve radyofarmasotikler de üretilebilecektir.

Proton Hızlandırıcısı Bölümü üç birimden oluşmaktadır:

1) İşletme Birimi
2) Üretim Birimi
3) Kalite Kontrol Birimi

  

Proton Hızlandırıcı Tesisi

Ülkemizin, nükleer teknolojiye sahip olarak, bu teknolojinin ürünlerinden ülke menfaatine uygun her şekilde yararlanmasını sağlamak TAEK’in en önemli stratejik hedeflerinden biriidir. Bu hedefe varabilmek için ülkemizin öncelikleri paralelinde nükleer teknoloji alt yapısına sahip olmak TAEK’in amaçları arasında yer almaktadır.

Hızlandırıcı teknolojisi 20. yüzyılda insanlığın hizmetine girmiş en önemli üretken teknolojilerdendir. Bu özelliğiyle hızlandırıcılar, bilim ve teknolojinin pek çok alanında öncü olmuştur. Bilim ve teknolojide söz sahibi olan ülkelerin tamamında farklı amaçlarla kurulmuş hızlandırıcılar bulunmaktadır. Günümüzde hızlandırıcılar; biyolojiden sağlığa, malzeme biliminden metalürjiye, temel parçacıklardan evrene kadar bilimsel çalışmaların odağında bulunmaktadır. Dünyada değişik amaçlara hizmet eden ve farklı teknolojik özelliklere sahip 15.000 civarında hızlandırıcı bulunmaktadır.

Devamını oku...

İşletme Birimi

Ülkemizde nükleer bilim ve teknoloji alanında ulusal alt yapının oluşturulması adına önemli bir adım olarak TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi (PHT) Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahiptir. Bu kapsamda, Proton Hızlandırıcısı Bölümü bünyesinde görev yapan İşletme Birimi, TAEK-PHT’de bulunan proton hızlandırıcısı ve ilgili destek sistemlerinin çalıştırılması konusunda faaliyet göstermektedir. Ayrıca, proton demetiyle yapılacak araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları için gerekli proton demeti karakteristiğini sağlama görevine sahiptir.

Devamını oku...

Kalite Kontrol Birimi

TAEK-PHT tarafından üretilen radyofarmasotiklerin kimyasal, radyokimyasal ve sterilite kalite kontrol analizleri PHB bünyesindeki Kalite Kontrol Birimi’nin laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Devamını oku...

Üretim Birimi

PHB Üretim Birimi tarafından, TAEK-PHT’de bulunan üretim laboratuvarları marifetiyle ülkemizde sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu radyofarmasotik üretimi gerçekleştirilmektedir.

 Üretim Birimi’nin faaliyet alanı, gama kameralarında sintigrafi amacıyla kullanılan 123I ve bilgisayarlı tek foton emisyon tomografisi (SPECT) amacıyla kullanılan 67Ga, 111In, 201Tl ile pozitron emisyon tomografisi (PET) amacıyla kullanılan 18F radyoizotoplarının ve bunların radyofarmasotiklerinin üretiminin yapılmasıdır. Gelecekte talebe göre farklı radyofarmasotiklerin üretimi de mümkündür.

 PHB Üretim Birimi laboratuvarlarında üretilen radyofarmasotiklerin hasta dozu ayarlaması tam otomatik bilgisayarlı sistemlerle yapılmaktadır.

Devamını oku...

İlgili İçerik