Gıda Birimi

Gıda ışınlama teknolojisi, gıdaların kalitelerinin korunması, hijyenlerinin sağlanması ve muhafaza sürelerinin uzatılması için geliştirilen bir teknolojidir. Bu teknoloji, ısı enerjisinden yararlanılarak gerçekleştirilen pastörizasyon, konserve ve dondurma yöntemleri gibi fiziksel bir uygulamadır. Gıda Biriminin görevi gıda ışınlama teknolojisinin gıda endüstrisinde uygulamaya konulmasını sağlamak için gerekli araştırmaların yapılması, nükleer analitik tekniklerin gıda analizlerinde kullanımının yaygınlaştırılması,  gıda üreticisi ve ihracatçısının / üniversitelerin / araştırma enstitülerinin / yasal düzenlemeden sorumlu kamu kuruluşlarının ve halkın gıda ışınlama konusunda bilgilendirilmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesidir. Gıda Birimi tarafından düzenlenen Gıda Işınlama Kursu, DNA Komet Kursu ve stajlarla konuyla ilgili araştırmacı, öğrenci, özel ve kamu sektörü temsilcilerine bilgi aktarımı yapılmaktadır.

Gıda Birimi faaliyetlerini bünyesindeki üç laboratuvarı ile yürütmektedir.

 • Gıda Kimyası Laboratuvarı
 • Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
 • Işınlanmış Gıdaların Tespiti Laboratuvarı

Gıda Kimyası Laboratuvarı

Gıda Kimyası Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalarda; ışınlama sonrası gıda kalitesi ile ilgili gıda bileşenlerinde ortaya çıkması muhtemel değişiklikler, gıda kimyasal bileşiminde değişikliğe yol açmayacak uygun ışınlama dozları, duyusal kalite kriterlerinin değişmesini önleyecek ışınlama dozları, ışınlama uygulaması ile kombine halde kullanılabilecek diğer teknolojiler, gıda ambalaj materyallerinin ışınlamaya uygunluğu ve gıda ışınlama teknolojisinin gıda sanayiinde karşılaşılan sorunların çözümünde kullanılabilmesi araştırılmaktadır. Ayrıca, son yıllarda gıda izlenebilirliğinde nükleer tekniklerin kullanımı ile ilgili olarak kararlı izotop analizleri çalışmalarına başlamıştır.

   

 

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı’nda, gıdalardaki bozulma etmeni ve insan sağlığını tehdit eden gıda kaynaklı patojen mikroorganizmaların ışınlama işlemi ile inaktive edilmesi ve halk sağlığı açısından güvenilir gıda üretimine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca ışınlanmış gıdaların tespitine yönelik olarak, mikrobiyolojik yöntemlerin uygulanabilir hale getirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Gıda ışınlama teknolojisinin tüketici sağlığı açısından sağladığı en büyük avantaj üründe kimyasal kalıntı bırakmamasıdır.

      

 

Işınlanmış Gıdaların Tespiti Laboratuvarı

Artan uluslararası ticaret, ülkeler arasındaki düzenlemelerin, tüzüklerin farklılığı, ışınlanmış gıdaların açıkça etiketlenmesi için oluşan tüketici talebi, birçok ışınlanmış gıdanın tespiti için metotların geliştirilmesi gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de bu konuda 6 Kasım 1999 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Gıda Işınlama Yönetmeliği” nin 15. maddesinin TAEK’e atfettiği sorumluluğu yerine getirmek amacıyla TAEK-SANAEM’de “Işınlanmış Gıdaların Tespiti Laboratuvarı” kurulmuş olup Avrupa Birliği-CEN tarafından yayınlanan standart metotlar uygulanmaktadır.

Bu laboratuvarda

 • TS EN 13784 Gıda Maddeleri- Işınlanmış Gıdaların Saptanması için DNA Comet Assay - Tarama Metodu
 • TS EN 13783 Gıda Maddeleri – Doğrudan Epifloresans Süzme Tekniği / Aerobik Plaka sayımı (DEFT/APC) Kullanılarak Işınlanmış Gıdaların Belirlenmesi –Eleme Yöntemi
 • TS EN 1785:1996 Gıda Maddeleri – Işınlanmış Yağ İçeren Eden Gıdaların Tespiti – 2-Alkilsiklobütanonların Gaz Kromatografik/Kütle Spektrometrik Analizi Yöntemi

 

Gıda Birimi tarafından yapılan araştırma projeleri aşağıda listelenmiştir:

 •  İhracatı Yapılan Gıdaların Mikrobiyel Güvenliğinin ve Kalitesinin Işınlama Teknolojisi Kullanılarak Sağlanması
 • Işınlama Teknolojisi Kullanılarak Elde Edilecek Yerel Mutant Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus Suşlarının Yoğurt Üretiminde Starter Kültür Olarak Kullanılması
 • Türkiye’de Gıda İzlenebilirliğinde Kararlı İzotop Ölçümlerinin Uygulanması
 • Işınlama Teknolojisinin Bakliyat Ürünlerine Uygulanması
 • Işınlamanın Sıvı Yumurtanın Kalite Özelliklerine Etkisi
 • Işınlamanın Akrilamid Miktarı Üzerine Etkisi
 • Narenciye grubu meyvelerde karantina amaçlı ışınlamanın gıda kalitesi ve hijyeni üzerine etkisinin araştırılması
 • Işınlanmış gıdaların tespiti
 • Viskozimetrik Yöntem ile Işınlanmış Baharatların Belirlenmesi
 • Işınlanmış Gıdalarda Patojen Mikroorganizma Tespiti için Genetik Metotların Geliştirilmesi
 • Gıda Işınlamanın Diğer Koruma Prosesleri İle Karşılaştırılmalı Çalışılması
 • Taze Kayısıların Raf Ömrü Üzerine Işınlamanın Etkisi
 • Gama Radyasyonun Salçada Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi
 • Kuru Üzümlerde Küflenmeye Neden Olan Aspergillus niger’in İnaktivasyonu İçin Gama Radyasyonundan Yararlanma Olanakları
 • Gama Radyasyonla Sardalya Balığının Soğukta Muhafaza Suresinin Uzatılması
 • Development of Generic Irradiation Doses for Quarantine Treatments IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı)-CRP D62008
 • Use of Irradiation to Improve the Safety and Quality of Minimally Processed Fruits And Vegetables.
 • Implementation of Food Irradiation Technology in Turkey. IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı)-TUR/5/022
 • Kırmızı Biber, Karabiber ve Kimyonda Işınlamaya Dirençli Bakteri Türlerinin ve D10 Değerlerinin Belirlenmesi
 • Kıymalarda Işınlama Teknolojisi ile Patojen Mikroorganizmaların Eliminasyonu ve İndikatör Seçimi
 • Bacillus anthracis 34F2 Sporlarının Işınlama ile İnaktivasyonu

     

 

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (401_gida_isinlama_yonetmelik_1999.pdf)Gıda Işınlama Yönetmeliği 244 Kb
Bu dosyayı indir (401_sanaem_gida_anket.doc)SANAEM Gıda Işınlama Tüketici Anketi(Anket Formunu lütfen aşağıdaki e-mail adresine gönderiniz: sanaemgida@taek.gov.tr )33 Kb