Yüksek Düzeyli Radyoaktif Atık Yönetimi Birimi (YDRAY)

       Ülkemize kurulması planlanan nükleer güç santralleri için yakıt sağlayacak yakıt üretim tesislerinden çıkacak olan atıklar, nükleer güç santrallerinden oluşan atıkların kabul edilmesi, sınıflandırılması, yeniden işlenmesi, paketleme teknolojisinin geliştirilmesi, paketlenmesi, depolama teknolojilerinin geliştirilmesi ve nihai depolama alanlarının yer etütleri ve tasarımların yapılması ihtiyacı YDRAY biriminin kurulmasının temelidir.

      YDRAY Birimi, nükleer madde ihtiva eden atıkların ve yüksek aktiviteli atıkların teslim alınması, depolanması ve fiziksel güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Ayrıca hastanelerden gelen yüksek aktiviteli radyoaktif kaynak içeren teleterapi cihazları da bu birim tarafından atık olarak teslim alınıp depolanmaktadır.

 

                                                                                  

İlgili İçerik