Atık Yönetimi Bölümü

Görevleri “Ülkemizde hastanelerden, üniversitelerden ve endüstriyel kuruluşlardan tesisimize getirilen düşük aktiviteli radyoaktif atıkların toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi, depolanması ve bu atıkların kayıtlarının tutulması ile ilgili idari ve teknik tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi,  radyoaktif atık  yönetimi uygulamalarında ulusal ve uluslar arası mevzuata uygun olarak işlemlerin yürütülmesi, insan neslinin ve çevrenin korunması esas alınarak uzun yarılanma süresine sahip atıklar ile yüksek aktiviteli atıkların teslim alınıp geçici depolanması ve fiziksel güvenliklerinin sağlanması” dır. 

Birimler:

Yüksek Düzeyli Radyoaktif Atık Yönetimi Birimi (YDRAY)

       Ülkemize kurulması planlanan nükleer güç santralleri için yakıt sağlayacak yakıt üretim tesislerinden çıkacak olan atıklar, nükleer güç santrallerinden oluşan atıkların kabul edilmesi, sınıflandırılması, yeniden işlenmesi, paketleme teknolojisinin geliştirilmesi, paketlenmesi, depolama teknolojilerinin geliştirilmesi ve nihai depolama alanlarının yer etütleri ve tasarımların yapılması ihtiyacı YDRAY biriminin kurulmasının temelidir.

Devamını oku...

Düşük Düzeyli Radyoaktif Atık Yönetimi Birimi (DDRAY)

        Radyoaktif Atık Yönetimi Biriminde, 1989 yılında kurulan Türkiye'nin tek düşük düzeyli Radyoaktif Atık İşleme Tesisi bulunmaktadır. Radyoaktif atıklar; nükleer yakıt çevrimi ve nükleer silahların yeniden işlenmesi, araştırma reaktörlerinde, endüstriyel uygulamalarda, hastanelerde, üniversitelerde ve araştırma merkezlerindeki radyofarmasotik ve  radyoizotop üretimi ve kullanımından oluşurlar. Ayrıca, doğal olarak yer kabuğu ve atmosferde bulunan radyonüklitler (NORM) ile, madencilik enerji üretimi, su ve atık arıtma faaliyetleri ile tüketici ürünleri üretimi ve tüketiminin bir sonucu olarak konsantre olabilen (TENORM)  doğal radyoaktif materyallerdir.

Devamını oku...

İlgili İçerik