Analitik Ölçme ve Analiz Birimi

Faaliyetler:

Merkez içinden ve diğer kuruluşlardan gelen analiz isteklerine göre;

 • Katı ve sıvı örneklerin analize hazırlanması (çözme, öğütme presleme vs.)
 • Değişik örnek matrislerinde (çevresel, biyolojik, gıda, vs,..) eser elementlerin analizleri.
 • Radyokimyasal ayırmalar
 • Yeni analiz yöntemleri geliştirilmesi

Cihazlar:

GAZ KROMATOGRAFİ (GC)

Organoklorlu pestisit ve çevresel kirlilik analizlerinde, araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılmaktadır.

 • Cihazda hareketli faz olarak helyum, argon veya azot kullanılmaktadır .
 • Dedektörler: FID (Alev İyonizasyonu), ECD ( Elektron yakalama dedektörü)
  Enjeksiyon Portları: PTV, S/SL

Gaz Kromatografi Cihazı

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ (HPLC)

Araştırma amaçlı çalışmalarda ve çevresel kirlilik analizlerinde kullanılmaktadır.

Dedektörler: UV, Refraktif İndeks, İletkenlik dedektörleri.

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Cihazı

MİKRODALGA ÇÖZME SİSTEMİ

Katı (atık, toprak, sediment v.s.) numunelerin çözünürleştirme sistemidir.

Mikrodalga Çözme Sistemi

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)

Cihaz ile jeolojik, biyolojik, çevre, gıda gibi farklı örneklerdeki metallerin (Ag, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb ve Zn) analizleri; ppm seviyesinde, grafit fırınlı yöntemle de ppb seviyesinde yapılabilmektedir.

Atomik Absorpsiyon Spektrometre Cihazı

PORTATİF SU KALİTE ÖLÇÜM SİSTEMİ

Göl, deniz ve nehir sularında sıcaklık, zaman, pH, iletkenlik, toplam çözünmüş katı madde, çözünmüş oksijen, redoks potansiyeli, derinlik, bulanıklık gibi parametreler ölçülebilir. 33 m derinliğe kadar ölçüm almak mümkündür.

Su kalite Ölçüm Cihazı

ENDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA

Polikromatör: Perkin Elmer tasarımı yüksek enerjili eşel bazlı polikromatör.

Dedektör: Perkin Elmer patentli S-CCD.

Endüktif Eşleşmiş Plazma Cihazı

ENERJİ DAĞILIMLI X-IŞINI FLUORESANS (EDXRF)

 • Enerji dağılımlı X-ışını fluoresans (EDXRF): Özellikle Si(Li) ve düşük enerjili Ge(Li) veya HPGe katıhal dedektörlerinin EDXRF spektrometresinde kullanımı, voltaj puls yükseklik dağılımı ve bunun elektronik ayrılmasıyla x-ışını enerji spektrumu elde edilmektedir
 • Numune miktarları 0.1-5 gram arasındadır. Katı , sıvı, hatta gazlara uygulanır.

Enerji Dağılımlı X-Işını Fluoresans Cihazı

NÖTRON AKTİVASYON ANALİZİ (NAA)

 • Çevresel, endüstriyel, biyolojik, arkeolojik, v.b. örneklerde elementlerin analizi yapılmaktadır.
 • Sayım sistemimizin HPGe dedektör rölatif verimleri %30 ve % 10'dur.

Nötron Aktivasyon Analiz Cihazı

DR/2000 SPEKTROMETRE

Sularda ve çevre örneklerinde anyon ve katyon analizlerinde ( Nitrat, Nitrit , Anyonik deterjant , Sulfat , Klor .. vs,.) kullanılmaktadır.

DR/2000 Spektrometre Cihazı

TRİTYUM ZENGİNLEŞTİRME SİSTEMİ

Sularda trityum aktivitesinin belirlenmesi için kullanılmaktadır.

Trityum Zenginleştirme Cihazı

 

Trityum Zenginleştirme Sisteminin Destilasyon Düzeneği

İlgili İçerik