Radyoaktivite ve Analitik Ölçüm Bölümü

Görevleri, “maddelerin nükleer ve radyoaktivite özelliklerine dayalı analizler başta olmak üzere, ülke ihtiyaçları ve kurum projeleri ihtiyaçlarının karşılanması için gıda, metal, toprak, su, çevre, bitki numunelerinde her türlü radyoaktivite ve element analizi, radyoaktivite ölçme, analitik ölçme, numune alma, numuneyi analize hazırlama, ölçme değerlendirme, raporlama hizmetlerini yapma, ölçme ve analiz yöntemi ve standardı geliştirme” dir.

Birimler:

Analitik Ölçme ve Analiz Birimi

Faaliyetler:

Merkez içinden ve diğer kuruluşlardan gelen analiz isteklerine göre;

 • Katı ve sıvı örneklerin analize hazırlanması (çözme, öğütme presleme vs.)
 • Değişik örnek matrislerinde (çevresel, biyolojik, gıda, vs,..) eser elementlerin analizleri.
 • Radyokimyasal ayırmalar
 • Yeni analiz yöntemleri geliştirilmesi Devamını oku...

Radyoaktivite Ölçme ve Analiz Birimi

Faaliyetler:

 • Tüm çevre örneklerinde (hava, su, toprak, sediment , deniz kumu ve organizma) doğal ve yapay radyoizotopların tayinine yönelik gama spektrometrik analizler yapmak,
 • İthal ve ihraç edilen gıda örneklerinde ve yapı malzemelerinde gama spektrometrik analizler yaparak sertifika vermek,
 • Ruhsata esas içme, kaplıca ve kaynak sularında toplam alfa/beta radyoaktivite analizleri yaparak raporlar düzenlemek,
 • Çevre örneklerinde Sr -90 analizleri yapmak,
 • Sıvı sintilasyon sayım cihazı ile sularda trityum, radon ve radyum analizleri yapmak,
 • Alfa spektrometrik yöntemle çevre örneklerinde çok düşük seviyede uranyum, toryum ve plutonyum analizleri yapmak,
 • Uluslararası standartlara uygun ileri analiz ve ölçüm teknikleri geliştirmek.  Devamını oku...

İlgili İçerik