Nükleer Elektronik Bölümü

Görevleri, “Nükleer elektronik konusundaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, bu gelişmeleri TAEK’in hedefleri doğrultusunda yurt hizmetine sunmak üzere AR-GE faaliyetlerinde bulunmak ve sonuçlarını uygulamaya aktararak ihtiyaç oranında üretim yapmak, TAEK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yurt genelindeki ilgili kuruluşların her türlü nükleer elektronik cihazlarının bakım onarımlarını yapmak, Radyasyon metrolojisi konusunda, başta TAEK ve TSK Birimlerinde olmak üzere ülkemizin sağlık, sanayi ve diğer ilgili sektörlerde üretilen ve kullanılan her türlü radyasyon ölçer cihazların ve ışın tedavisi merkezlerinde kullanılan tedavi düzeyli dozimetrelerin periyodik kalibrasyonlarını yaparak sertifikalandırmak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından uygulanan karşılaştırma programlarına katılmak ve gerektiğinde ulusal merkezler arasında bu programları uygulamak, Bilgi birikimini, ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürmek için sanayi kuruluşları, kamu kuruluşları, gereğinde üniversiteler, yurt içi ve yurt dışı kurumlar ile birlikte projeler yapmak ve uluslararası araştırma projelerine katılmak, uzmanlık alanında Merkez Müdürlüğüne ve Kurum Başkanlığına teknik danışmanlık hizmeti vermek” tir.

Birimler:

Nükleer Elektronik ve Enstrümantasyon Birimi

Faaliyetler:

BAKIM -  ONARIM

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) Laboratuarlarında kullanılan her türlü nükleer elektronik cihaz ve sistemlerin bakım-onarım faaliyeti Nükleer Elektronik ve Enstrümantasyon (NEL) Biriminin kurulduğu yıldan bu yana aralıksız olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, ülkemiz genelinde nükleer elektronik cihaz kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Sivil Savunma, üniversiteler, hastaneler ve diğer kamu ve özel kuruluşlara da bakım-onarım desteği verilmektedir.

Devamını oku...

Radyasyon Metrolojisi Birimi

SEKONDER STANDART DOZİMETRİ LABORATUVARI (SSDL)

SSDL 1993 yılında kuruldu ve IAEA/WHO SSDL ağının bir üyesi olarak hizmet vermektedir. Laboratuvar, ülke genelinde radyasyon dozimetrisi alanında radyasyon ölçümündeki doğruluğu geliştirmek amacını üstlenmiş ulusal standart laboratuvar statüsüne sahiptir. Bunun dışında başta radyoterapi olmak üzere radyasyondan korunmasında kullanılan radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarını sağlamada ulusal merkez konumundadır. Ulusal otorite tarafından oluşturulan yönetmelikler uyarınca radyasyon ölçüm cihazlarının doğru okumalarını temin etmek üzere kalibrasyon ve test yapılması gerekmektedir. Bu test ve kalibrasyonlar, izlenebilirliği Primer Standart Dozimetri Laboratuarı (PSDL) veya the International Atomic Energy Agency (IAEA) laboratuvarında sağlanan korunma ve tedavi düzeyli sekonder standart dozimetreler ile gerçekleştirilmektedir.

Devamını oku...

İlgili İçerik