Acil Durum Müdahale Ekipleri(ADME) Birimi

ADME birimi öncelikle bölgemizde meydana gelebilecek radyolojik ve nükleer kazalara karşı hazırlıklı olma ve bu konu ile ilgili yapılacak tüm faaliyetleri koordine etmekle görevli birimimizdir.

Ülkemizde ve bölgemizde son yıllarda radyasyon içeren uygulamaların farklı alanlardaki kullanımının hızla artmasına paralel olarak radyasyon kaynaklarının uygunsuz kullanımdan doğan ve acil müdahale gerektiren vaka sayısı da artma eğilimi göstermektedir. Bunun yanı sıra ülkemiz çevresinde kurulu bulunan nükleer santrallerin olası kaza durumlarına karşı hazırlıklı olma çalışmalarının yürütülmesi de gerekmektedir.

ADME birimi yukarıda ifade edilen olumsuzluklara karşı yapılacak müdahalelere hazır olma amacına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezimizde çalışan başta Sağlık Fiziği Uzmanları olmak üzere diğer çalışanları da kapsayan ekiplerden oluşan birim gerekli olduğunda 7/24 esasına uygun olarak acil durum kapsamında olaylara müdahale etmektedir. Bu kapsamda her türlü araç, cihaz ve donanım hazır halde tutulmaktadır.

 

                       

                                                                                                                                           Acil Durum Müdahalesi 

    

              

        Radyasyon Ölçüm Aletleri

 

 

                                                           

                                                                                                                             Teçhizat ve Ekipmanlar

                               

İlgili İçerik