Radyasyon Ölçme ve Kontrol Birimi

Radyasyon Ölçme ve Kontrol Birimi (RKB) TAEK'in Radyasyon Yönetmeliği gereğince İstanbul içi, Marmara ve Trakya Bölgelerinde radyasyon içerikli faaliyet gösteren başta sağlık merkezleri olmak üzere (radyoterapi, nükleer tıp, röntgen laboratuvarları vb.) endüstriyel kuruluşlarda lisansa esas radyasyon kontrolleri faaliyetlerini yürütür. Bu tür kuruluşlarda radyasyon içeren uygulamalarda çalışan personel için de radyasyon korunması ile ilgili eğitim programları hazırlar ve periyodik aralıklarla bu faaliyetleri kurum içinde veya ihtiyaç duyulduğunda kurum dışında sunar.

RKB bölgemizde veya ulusal çapta meydana gelebilecek radyolojik veya nükleer kazalara karşı Acil Durum Müdahale Ekiplerinde görev alır ve bu kapsamda ilgili faaliyetlere katılır.

Radyasyon kontrollerini farklı projeleri ile destekleyen RKB Türkiye'nin Radyasyon Haritası'nın çıkartılması ve Kapalı Ortamlardaki Radon Gazı Aktivite Derişiminin Belirlenmesi çalışmalarını ulusal çapta bir plan dahilinde sürdürmektedir.

İlgili İçerik