Radyobiyoloji Birimi

Radyobiyoloji Birimi (RBİ), iyonlaştırıcı radyasyonların kromozomlara karşı etkisinin farklı tekniklerle değerlendirilmesi faaliyetlerinin yürütüldüğü ülkemizin ve bölgemizin tek birimidir. Bu kapsamda RBİ'nde üç farklı sitogenetik teknik kullanılır.

Bu tekniklerden en önemlisi Kromozom Aberasyon Analizi ile biyolojik doz tayinidir. İyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kaldığı düşünülen kişilerde, radyasyona özel hasarlar olarak bilinen disentrik, sentrik halka, trisentrik vb. hasarların analizine dayanan Kromozom Aberasyon analizi ile Biyolojik Doz Tayini Biyolojik Dozimetri Laboratuarında 1988 yılından bu yana uygulanmaktadır. Endüstriyel ve medikal amaçlı olarak kullanılan ve radyoaktif kaynaklarla çalışan cihazları kullanan kişilerin tüm vücut biyolojik dozları gerekli durumlarda tespit edilmekte ve biyolojik doz sonuç raporları verilmektedir. Bu teknik ile tüm Türkiye'ye hizmet verilmektedir.

Mikronukleus Tekniği 1988'den bu yana başarı ile uygulanan diğer bir yöntemdir. Teknik, kişinin herhangi bir kimyasal maddeye ve radyasyona maruz kalıp kalmadığı konusunda fikir sahibi olunmasına imkan tanımaktadır.

Fluoresans İn-Stu Hibridizasyon (FISH) Tekniği ise, geçmişte iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmış kişilerin biyolojik dozlarını tespit etmek amacı ile kullanılan bir tekniktir. Bu teknik dünyada son 20 yıldır kullanılmakla beraber RBİ laboratuvarlarında 1999 yılından bu yana uygulanmaktadır. Bu teknik sayesinde normal ışık mikroskobunda tespit edilemeyen hasarlar özel boya ve mikroskop sayesinde tespit edilebilmektedir. 

  Cihazlar: 

 

Normal Işık Mikroskobu
(100, 200, 400 ve 1000 büyütme)
İnkübatör
   
Fluoresan Mikroskobu
( 100, 200, 400 ve 1000 büyütme)
Laminar Flow Chamber

İlgili İçerik