Sağlık Fiziği Bölümü

Görevleri, “iyonize radyasyonun madde ve canlı ile etkileşimine dayalı uygulamalar alanında, başta ÇNAEM olmak üzere çalışanların, toplumun ve çevrenin radyasyondan korunması için gereken her türlü denetleme, kontrol, tedbir ve gerekli acil müdahalelerin uygulanması, radyasyondan korunma hizmetleri, radyasyon çalışanları için gerekli eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, radyasyonun biyolojik etkileri üzerinde uygulamalı araştırmalar yapmak ve her türlü biyolojik dozimetre, sitogenetik, radyobiyoloji çalışmalarını yürütmek, ilgili konularda personel yetiştirilmesi, uzmanlık alanlarında Merkez Müdürlüğüne ve Kurum Başkanlığına teknik danışmanlık sağlanması ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi” dir.

Birimler:

Acil Durum Müdahale Ekipleri(ADME) Birimi

ADME birimi öncelikle bölgemizde meydana gelebilecek radyolojik ve nükleer kazalara karşı hazırlıklı olma ve bu konu ile ilgili yapılacak tüm faaliyetleri koordine etmekle görevli birimimizdir.

Ülkemizde ve bölgemizde son yıllarda radyasyon içeren uygulamaların farklı alanlardaki kullanımının hızla artmasına paralel olarak radyasyon kaynaklarının uygunsuz kullanımdan doğan ve acil müdahale gerektiren vaka sayısı da artma eğilimi göstermektedir. Bunun yanı sıra ülkemiz çevresinde kurulu bulunan nükleer santrallerin olası kaza durumlarına karşı hazırlıklı olma çalışmalarının yürütülmesi de gerekmektedir.

ADME birimi yukarıda ifade edilen olumsuzluklara karşı yapılacak müdahalelere hazır olma amacına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezimizde çalışan başta Sağlık Fiziği Uzmanları olmak üzere diğer çalışanları da kapsayan ekiplerden oluşan birim gerekli olduğunda 7/24 esasına uygun olarak acil durum kapsamında olaylara müdahale etmektedir. Bu kapsamda her türlü araç, cihaz ve donanım hazır halde tutulmaktadır.

Devamını oku...

Radyobiyoloji Birimi

Radyobiyoloji Birimi (RBİ), iyonlaştırıcı radyasyonların kromozomlara karşı etkisinin farklı tekniklerle değerlendirilmesi faaliyetlerinin yürütüldüğü ülkemizin ve bölgemizin tek birimidir. Bu kapsamda RBİ'nde üç farklı sitogenetik teknik kullanılır.

Bu tekniklerden en önemlisi Kromozom Aberasyon Analizi ile biyolojik doz tayinidir. İyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kaldığı düşünülen kişilerde, radyasyona özel hasarlar olarak bilinen disentrik, sentrik halka, trisentrik vb. hasarların analizine dayanan Kromozom Aberasyon analizi ile Biyolojik Doz Tayini Biyolojik Dozimetri Laboratuarında 1988 yılından bu yana uygulanmaktadır. Endüstriyel ve medikal amaçlı olarak kullanılan ve radyoaktif kaynaklarla çalışan cihazları kullanan kişilerin tüm vücut biyolojik dozları gerekli durumlarda tespit edilmekte ve biyolojik doz sonuç raporları verilmektedir. Bu teknik ile tüm Türkiye'ye hizmet verilmektedir.

Mikronukleus Tekniği 1988'den bu yana başarı ile uygulanan diğer bir yöntemdir. Teknik, kişinin herhangi bir kimyasal maddeye ve radyasyona maruz kalıp kalmadığı konusunda fikir sahibi olunmasına imkan tanımaktadır.

Fluoresans İn-Stu Hibridizasyon (FISH) Tekniği ise, geçmişte iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmış kişilerin biyolojik dozlarını tespit etmek amacı ile kullanılan bir tekniktir. Bu teknik dünyada son 20 yıldır kullanılmakla beraber RBİ laboratuvarlarında 1999 yılından bu yana uygulanmaktadır. Bu teknik sayesinde normal ışık mikroskobunda tespit edilemeyen hasarlar özel boya ve mikroskop sayesinde tespit edilebilmektedir. 

Devamını oku...

Radyasyon Ölçme ve Kontrol Birimi

Radyasyon Ölçme ve Kontrol Birimi (RKB) TAEK'in Radyasyon Yönetmeliği gereğince İstanbul içi, Marmara ve Trakya Bölgelerinde radyasyon içerikli faaliyet gösteren başta sağlık merkezleri olmak üzere (radyoterapi, nükleer tıp, röntgen laboratuvarları vb.) endüstriyel kuruluşlarda lisansa esas radyasyon kontrolleri faaliyetlerini yürütür. Bu tür kuruluşlarda radyasyon içeren uygulamalarda çalışan personel için de radyasyon korunması ile ilgili eğitim programları hazırlar ve periyodik aralıklarla bu faaliyetleri kurum içinde veya ihtiyaç duyulduğunda kurum dışında sunar.

RKB bölgemizde veya ulusal çapta meydana gelebilecek radyolojik veya nükleer kazalara karşı Acil Durum Müdahale Ekiplerinde görev alır ve bu kapsamda ilgili faaliyetlere katılır.

Radyasyon kontrollerini farklı projeleri ile destekleyen RKB Türkiye'nin Radyasyon Haritası'nın çıkartılması ve Kapalı Ortamlardaki Radon Gazı Aktivite Derişiminin Belirlenmesi çalışmalarını ulusal çapta bir plan dahilinde sürdürmektedir.

Devamını oku...

İlgili İçerik