Nükleer Fizik Birimi

Faaliyetler:

Düşük enerjili iyon hızlandırıcısıyla nükleer fizik ve tekniklerinin geliştirilmesi kapsamında,

 • 13-15 MeV nötron enerji aralığında çok kısa yarı-ömürlü çekirdek oluşumuna neden olan tepkileşim kesitlerinin ölçülmesi
 • Kısa yarı ömürlü çekirdeklerin yarılanma sürelerinin tayini
 • Bir düşük enerjili iyon hızlandırıcısında RBS sisteminin kurulması ve uygulamaları
 • Düşük enerjilerde 2 D(α,γ) 6 Li ve 6 Li(p,γ) 7 Be reaksiyonlarının incelenmesi
 • Dijital Hızlı Nötron Radyografi Sistemini Geliştirme Çalışmaları (Araştırma- Geliştirme). Geliştirilen sistem ile;
  • Hızlı nötronlarla Betonarme Binalarda Demir Kalınlıklarının Tayini
  • Kompozit malzemelerin hızlı nötron radyografisinin çekilmesi
  • Patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin Dijital Hızlı nötron radyografi ile tespiti
  • Beton ve kerestelerdeki rutubet miktarının hızlı nötron radyografi ile tayini

Cihazlar:

 • SAMES T-400 düşük enerjili iyon hızlandırıcısı (400 kV ) (nötron üreteci)
 • SAMES J-15 düşük enerjili iyon hızlandırıcısı (150 kV ) (nötron üreteci)
 • Metal kaplama cihazı
 • Yüksek vakum cihazları
 • Yüksek Çözünürlükte Gama Spektrometreleri
 • Nötron Spektrometreleri
 • NaI(TI) dedektörleri
 • Çeşitli NIM darbe işleme modüller
 • CAMAC hızlı veri toplama sistem
 • Dijital hızlı nötron radyografi sistemi (geliştirme safhasına, tamamlanmak üzere)

 

SAMES T-400 Düşük Enerjili İyon Hızlandırıcısı (400 kV ) - Nötron Üreteci -
SAMES J-15 Düşük Enerjili İyon Hızlandırıcısı (150 kV ) - Nötron Üreteci -
SAMES T-400 (solda) ve SAMES J-15 (sağda) Kumanda Kontrol Üniteleri
   
Dijital Hızlı Nötron Radyografi Sistemi
Metal Kaplama Cihazı
Gama Sayım Laboratuvarı

 

 

İlgili İçerik