Endüstri Birimi

Faaliyetler: Endüstri biriminde Tahribatsız Test (NDT) ve Proses Kontrol çalışmaları vardır.

Tahribatsız Test Çalışmaları:

  • Radyografik Test, Dijital Radyografi, Ultrasonik , Girdap Akımları, Magnetik Parçacık ve Sıvı Penetrant Testi teknikleriyle ilgili uygulama ve eğitim çalışmaları
  • Çeşitli sanayi kuruluşlarında üretilen malzemelerin testleri.

Proses Kontrol:

  • Endüstride (Gübre, Kağıt, Petrokimya, Ambalaj, Alüminyum, Termik Santraller, vb.) kullanılan radyaoaktif kaynaklı seviyeölçer , kalınlık ölçer, vb. cihazlardaki kaynakların montaj ve demontaj işlemleri yapılmaktadır.

Eğitim:

  • Endüstride çalışan mühendis ve teknisyenler için EN 473 kapsamında , belge vermeye yönelik Tahribatsız Test Kursları Seviye1 ve Seviye 2 olarak verilmektedir.

Cihazlar:

Ultrasonik , Girdap Akımları , Magnetik Parçacık ve Radyografi ( X - Grafi ve Gamma Grafi ) test cihazları bulunmaktadır. 

Radyografi Film Değerlendirmesi
Magnetik Parçacık Uygulaması
   
Doğalgaz Anahattı Radyografi Çalışması
Endüstride Radyografi Uygulaması

İlgili İçerik