Nükleer Teknikler Bölümü

Görevleri “tıbbi uygulama ihtiyaçları için radyoizotop ve radyofarmasötik uygulamaları, bu tür maddelerin geliştirilmesi, kullanılabilir hale getirilmesi, kalite kontrolleri; radyofarmasi eğitimi, endüstriyel radyografi cihazlarına radyoizotop transferi, doz kalibratörlerinin kalite kontrolü;  tahribatsız muayene uygulamaları faaliyetlerini yürütme, endüstriye hizmet verme ve konu ile ilgili kurslar düzenleme, başta nötron fiziği olmak üzere nükleer alanla doğrudan ilişkisi olan her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, uygulamalı ve temel araştırmalar yapmak; bu konularda personel yetiştirilmesine katkı sağlamak, uzmanlık alanlarında Merkez Müdürlüğüne ve Kurum Başkanlığına teknik danışmanlık sağlanması ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi” dir.

Birimler:

Nükleer Fizik Birimi

Faaliyetler:

Düşük enerjili iyon hızlandırıcısıyla nükleer fizik ve tekniklerinin geliştirilmesi kapsamında,

 • 13-15 MeV nötron enerji aralığında çok kısa yarı-ömürlü çekirdek oluşumuna neden olan tepkileşim kesitlerinin ölçülmesi
 • Kısa yarı ömürlü çekirdeklerin yarılanma sürelerinin tayini
 • Bir düşük enerjili iyon hızlandırıcısında RBS sisteminin kurulması ve uygulamaları
 • Düşük enerjilerde 2 D(α,γ) 6 Li ve 6 Li(p,γ) 7 Be reaksiyonlarının incelenmesi
 • Dijital Hızlı Nötron Radyografi Sistemini Geliştirme Çalışmaları (Araştırma- Geliştirme). Geliştirilen sistem ile; Devamını oku...

Endüstri Birimi

Faaliyetler: Endüstri biriminde Tahribatsız Test (NDT) ve Proses Kontrol çalışmaları vardır.

Tahribatsız Test Çalışmaları:

 • Radyografik Test, Dijital Radyografi, Ultrasonik , Girdap Akımları, Magnetik Parçacık ve Sıvı Penetrant Testi teknikleriyle ilgili uygulama ve eğitim çalışmaları
 • Çeşitli sanayi kuruluşlarında üretilen malzemelerin testleri. Devamını oku...

  Radyoizotop Birimi

  Faaliyetler:
  • Endüstride tahribatsız test uygulamalarında kullanılan yüksek aktiviteli Ir-192 ve Se-75 kapalı kaynaklarının son kullanıma hazırlanması
  • Sintigrafi ve tanı amacıyla kullanılan steril ve apirojen soğuk radyofarmasötik kitlerinin (MDP, DTPA ve PYP) üretimi
  • Merkezi Radyofarmasi laboratuvarlarında (MRL), Türkiye'de üretilen ya da yurt dışından ithal edilen radyofarmasötiklerin kalite kontrolünü yapmak
  • Yeni jenerasyon soğuk kitlerin geliştirilmesi çalışmaları  Devamını oku...

İlgili İçerik