Reaktör Malzemeleri Birimi

2006 yılında Nükleer Yakıt Teknolojisi Bölümünden ayrılarak oluşturulan Birim'in faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir;

TOZ METALÜRJİSİ VE SERAMİK ÇALIŞMALARI

UO2 TOZ KARAKTERİZASYONU

 • Tane boyutu dağılımı
 • Özgül yüzey alanı ölçümü
 • Akışkanlık
 • Görünür yoğunluk
 • O /U Oranı tayini ( Termogravimetrik metod )

HAM UO2 PELETİ KARAKTERİZASYONU

 • Yüksek Sıcaklık Fırını Çalışma Sıcaklık DeğeriPeletlerin gözle muayenesi
 • Peletlerin tartımı
 • Geometrik boyutların ölçülmesi
 • Ham pelet yoğunluğunun belirlenmesi

SİNTERLENMİŞ PELET ÜZERİNDEKİ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI


 • Gözle
  muayene ve optik mikroskopta yüzey kontrolü
 • Boyut ölçümü
 • Tartım
 • Yoğunluk tayini ( geometrik ve daldırma yöntemi )
 • Gözle görülmeyen pelet çatlaklarının ultrasonik kontrolü
 • Safsızlıkların kimyasal analiz ile tayini
 • Termogravimetrik metod ile O/U Oranı tayini
 • Mikroyapı İncelemeleri

Cihazlar:


Tane Boyut Ölçüm Cihazı
Dilatometre( yüksek sıcaklık ) ve TGA-DTA Cihazları
Taramalı Elektron Mikroskop
     
Otomatik Titratör Cihazı
Yüksek sıcaklık Fırını
Kaynak Cihazı

İlgili İçerik