TR-2 Araştırma Reaktörü Birimi

Türkiye'nin ilk nükleer tesisi olan 1 MW gücündeki TR-1 Araştırma Reaktörü 27/05/1962 tarihinde işletmeye alınmış ve 13/09/1977 tarihine kadar sürekli olarak 15 yıl çalıştırılmıştır. 1970'li yıllarda artan radyoizotop ihtiyacının karşılanması amacıyla aynı bina ve havuz içine 5 MW gücündeki TR-2 Reaktörü kurulmuş ve bu reaktörde Nisan 1984'ten itibaren radyoizotop üretimine başlanmıştır.

Faaliyetler:

  • TR-2 Reaktörünün işletilmesi, bakım ve onarımı
  • Radyoizotop üretimi ve nötron aktivasyon analizleri için malzeme ışınlama
  • TR-2 Reaktörü yakıt yönetimi
  • Araştırma reaktörlerine ait çeşitli bileşenlerin tasarımı ve üretim çalışmaları
  • TR-2 Reaktörünün gücünün yükseltilmesi çalışmaları
  • TR-2 Araştırma Reaktörü için çeşitli deneysel nötronik ve termohidrolik etütler
  • Eğitim (reaktör işletme personel eğitimi, radyasyon korunması personeli eğitimi ve öğrenci stajları)
  • Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla TR-2 Reaktörünün tanıtılması ve gezdirilmesi

TR-2 Kontrol Odası

TR- 2 Havuzu

TR-2 Kalbi ( Reaktörün Çalışması Sırası Oluşan Mavi Işık - Çerenkov Radyasyonu)

İlgili İçerik