Nükleer Teknoloji Bölümü

Görevleri, “ÇNAEM’de bulunan nükleer tesis kategorisindeki araştırma reaktörü ve nükleer yakıt tesisinin yürürlükteki ulusal ve uluslar arası mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmesi, gereken nükleer, radyolojik ve fiziksel güvenliklerinin sağlanması, gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması, güvenlik denetimi ve ek protokol, nükleer madde sayım ve kontrol yönetmeliği ve benzeri mevzuat hükümlerine göre nükleer madde ve radyoaktif madde envanter kayıtlarının tutulması, gerekli bildirim ve denetim dokümanlarının hazırlanması, kalite güvencesi uygulamaları; nükleer teknolojinin reaktör teknolojisi ve nükleer yakıt çevrimleri teknolojileri alanında ter türlü teknoloji edinme faaliyetini yürütmek, araştırma ve güç reaktörleri için tasarım, güvenlik, nötronik, termohidrolik hesapları ve gerektiğinde deneysel uygulamaları yapmak; cevherden reaktöre girinceye ve reaktörden çıktıktan sonraki safhalarda nükleer madde (uranyum, toryum ve benzerleri)  ve reaktör malzemeleri (zirkonyum, berilyum, bor, grafit, çelik ve benzerleri) konusunda ana malzeme ve katkı malzemeleri özellikleri ve etkileri üzerine malzeme araştırmaları yapma, yakın gelecekte uygulanabilir üretim teknolojileri ve  prosesleri geliştirme, proses ve teknoloji edinme, prototip geliştirme bu konularda personel yetiştirilmesi, uzmanlık alanlarında Merkez Müdürlüğüne ve Kurum Başkanlığına teknik danışmanlık sağlanması ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi” dir.

Birimler:

TR-2 Araştırma Reaktörü Birimi

Türkiye'nin ilk nükleer tesisi olan 1 MW gücündeki TR-1 Araştırma Reaktörü 27/05/1962 tarihinde işletmeye alınmış ve 13/09/1977 tarihine kadar sürekli olarak 15 yıl çalıştırılmıştır. 1970'li yıllarda artan radyoizotop ihtiyacının karşılanması amacıyla aynı bina ve havuz içine 5 MW gücündeki TR-2 Reaktörü kurulmuş ve bu reaktörde Nisan 1984'ten itibaren radyoizotop üretimine başlanmıştır.

Devamını oku...

Reaktör Malzemeleri Birimi

2006 yılında Nükleer Yakıt Teknolojisi Bölümünden ayrılarak oluşturulan Birim'in faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir;

TOZ METALÜRJİSİ VE SERAMİK ÇALIŞMALARI

UO2 TOZ KARAKTERİZASYONU

 • Tane boyutu dağılımı
 • Özgül yüzey alanı ölçümü
 • Akışkanlık
 • Görünür yoğunluk
 • O /U Oranı tayini ( Termogravimetrik metod ) Devamını oku...

  Reaktör Teknolojileri Birimi

  Faaliyetler:

  • Reaktör tasarımı ile ilgili olarak nükleer veri kütüphanelerinin hazırlanması
  • Statik ve dinamik nötronik hesapları, termohidrolik ve güvenlik etütleri.
  • TR-2 Reaktörüne ait bütün yakıt yükleme ve izotop üretim hesapları.
  • Yerli imkanlarla yapılması düşünülen araştırma reaktörlerinin tasarımlarının yapılması.
  • Nükleer güç reaktörlerinin lisanslanması ile ilgili tüm analiz ve çalışmalar.
  • Güç ve araştırma reaktörleri ile ilgili bilgisayar simülasyonları ve yazılımlar geliştirmek.
  • Güç reaktörleri için yakıt çevirimleri etüdü.
  • Araştırma reaktörlerinin deneysel olarak termohidrolik etüdü. Devamını oku...

İlgili İçerik