Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü

Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü, TAEK’in nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürdürdüğü faaliyetler, dünyada nükleer alandaki gelişmeler ve ülkemizde bu alanda sürdürülen faaliyetler ve nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma ile ilgili bilgilerin kamuoyuna zamanında ve şeffaf bir şekilde aktarılmasını sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu yolla TAEK’in bu alanda sürdürdüğü faaliyetlerle ilgili bilgilerin tatmin edici ve farkındalık yaratacak  bir şekilde kamuoyuna aktarılmasını sağlamak Bölümün hedefleri arasındadır.

Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü görevlerini seminer, çalıştay ve kongre düzenlemek,  yazılı ve görsel materyal hazırlamak ve güncellemek, halkı bilgilendirme merkezleri kurmak, bu amaçla sergi, müze teknoloji parkları kurmak ve  kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanmak suretiyle yerine getirir.

İlgili İçerik