Eğitim Uygulama Bölümü

Eğitim Uygulama Bölümü, TAEK Başkanlığının onayladığı stratejiler, planlar ve programlar çerçevesinde Yıllık Ulusal Eğitim Programında yer alan radyasyondan korunma, radyasyon güvenliği, nükleer güç, nükleer güvenlik, nükleer emniyet, nükleer güvence, nükleer teknoloji ve nükleer/radyasyon uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası eğitimler düzenlemekle görevlendirilmiştir. Bölüm eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak eğitimlerin plan, program ve yönergelere göre gerçekleştirilmesi; eğitimlerle ilgili hazırlıkların ve gerekli düzenlemelerin yapılması; ve başarı/katılım belgelerinin düzenlenmesi ve dağıtımı faaliyetlerini yürütmektedir.

İlgili İçerik