Eğitim Yönetimi Bölümü

Eğitim Yönetimi Bölümü, TAEK’in düzenlediği ulusal ve uluslararası eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla eğitimlerin standartlaştırılması, sistematik hale getirilmesi ve vasıflı eğitmenlerce verilmesi hedefine yönelik olarak eğitim plan ve programlarının hazırlanması; eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi; eğitmen havuzlarının oluşturulması ve yönetimi; eğitimler için ilgili kuruluşlarla gerekli işbirliğinin yapılması; ulusal ve uluslararası benzer eğitimlerin izlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi; düzenlenen eğitimlerin ve eğitmenlerin değerlendirilmesi; ve eğitim yöntemleri geliştirilmesi ve bu konuda inceleme ve araştırmaların yapılması görevlerini yürütmektedir.

İlgili İçerik