Atom Enerjisi Komisyonu

1

Dr.Zafer DEMİRCAN Başkan V.

 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

2

Veysel UYAR Başkan Yardımcısı

 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı

3

Suat ÜNAL Başkan Yardımcısı

 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı

4

Dr.İsmail Hakkı ARIKAN Başkan Yardımcısı T

 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

5

Müh.Alb. Erdinç DİNÇER 

 Milli Savunma Bakanlığı  

6

Büyükelçi Murat Yavuz ATEŞ

 Dışişleri Bakanlığı 

7

Av.Etem ÇEKER

 ETKB

8

Prof.Dr. Mehmet Haluk AKSEL

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

9

Prof.Dr. Kemal Metin KIR

 Ankara Üniversitesi

10

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKARSLAN

 İstanbul Teknik Üniversitesi

11

Prof.Dr. Ayhan YILMAZER

 Hacettepe Üniversitesi

Başbakan, gerekli gördükçe Atom Enerjisi Komisyonu toplantılarına başkanlık eder.Atom Enerjisi Komisyonu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları, Milli Savunma, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarından birer üye ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan dört öğretim üyesinden oluşur. Bakanlık ve yüksek öğretim kurumları temsilcisi üyeler, Başbakan tarafından seçilerek dört yıllık bir süre için görevlendirilir. Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir.

Atom Enerjisi Komisyonu toplantılarına, Başbakanca belirlenecek esaslara göre konuyla ilgili diğer bakanlık temsilcileri de katılabilir.

Görevleri:

  1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışma ilkelerini ve programlarını saptamak; bütçe taslağını hazırlamak ve Başbakana sunmak.
  2. Nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını ve tüzükleri hazırlamak ve Başbakanlığa sunmak ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile ilgili yönetmelikleri kabul etmek.
  3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, yıllık çalışma programını ve raporunu hazırlayıp Başbakana sunmak.
  4. Kurumun gelişen ihtiyaçları karşısında organizasyon ve kadrolarını gözden geçirip gerekli düzenlemeleri Başbakanın onayına sunmak.


Çalışma Şekli:

Atom Enerjisi Komisyonu, yılda en az dört kere toplanır ve Komisyonun sekreterlik işleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı sekreteryası tarafından yapılır.

Atom Enerjisi Komisyonunun çalışma şekli bir yönetmelikle düzenlenir.

S.N.  ADI SOYADI KURUMU
1 Dr.Zafer DEMİRCAN                      Başkan V.  
2 Veysel UYAR                         Başkan Yardımcısı  
3 Suat ÜNAL                                          Başkan Yardımcısı  
4 Dr.İsmail Hakkı ARIKAN    Başkan Yardımcısı T.  
5 Müh.Alb. Erdinç DİNÇER Yazışmalarda MSB SSM Teknoloji Yönetim Daire Başkanlığına (Müh.Alb.Erdinç DİNÇER) şeklinde yazılacak Milli Savunma Bakanlığı  
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Teknoloji Yönetim Daire Başkanlığı
Devlet Mah. Süleyman Emin Cad. No: 6-7
06420 Bahçelievler-Çankaya /ANKARA
6 Büyükelçi Murat Yavuz ATEŞ Dışişleri Bakanlığı 
Ekonomik İşler Müsteşar Yardımcısı 
ANKARA
 
 
7 Av.Etem ÇEKER ETKB
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 
E Blok 103 Nolu Oda 
ANKARA
 
 
8 Prof.Dr. Mehmet Haluk AKSEL Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Dumlupunar Bul.No:1 06800 
Çankaya/ANKARA
9 Prof.Dr. Kemal Metin KIR Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
06590 Cebeci/ANKARA
10 Prof.Dr. Semih KÜÇÜKARSLAN İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Maslak/İSTANBUL
11 Prof.Dr. Ayhan YILMAZER Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı
06800, Beytepe/ANKARA