Dozimetri Laboratuvarınızda Hangi Tür Gıdaların Işınlanıp Işınlanmadığı Saptanmakta ve Işınlama Dozu Belirlenmektedir? Belirleyebildiğiniz Minimum ve Maksimum Işınlama Dozu Nedir?

Dozimetri laboratuvarında selüloz içeren, kemik içeren ve kristal şeker içeren  ışınlanmış gıdalar EPR tekniği ile belirlenmektedir. Silikat mineralleri ayrıştırılabilen gıda örneklerinin ışınlanıp ışınlanmadıkları ise TL yöntemi ile belirlenebilmektedir. Her iki teknikte de  ışınlama doz değeri verilmemektedir.