Ülkemizin, nükleer teknolojiye sahip olarak, bu teknolojinin ürünlerinden ülke menfaatine uygun her şekilde yararlanmasını sağlamak TAEK’in en önemli stratejik hedeflerinden biriidir. Bu hedefe varabilmek için ülkemizin öncelikleri paralelinde nükleer teknoloji alt yapısına sahip olmak TAEK’in amaçları arasında yer almaktadır.

Hızlandırıcı teknolojisi 20. yüzyılda insanlığın hizmetine girmiş en önemli üretken teknolojilerdendir. Bu özelliğiyle hızlandırıcılar, bilim ve teknolojinin pek çok alanında öncü olmuştur. Bilim ve teknolojide söz sahibi olan ülkelerin tamamında farklı amaçlarla kurulmuş hızlandırıcılar bulunmaktadır. Günümüzde hızlandırıcılar; biyolojiden sağlığa, malzeme biliminden metalürjiye, temel parçacıklardan evrene kadar bilimsel çalışmaların odağında bulunmaktadır. Dünyada değişik amaçlara hizmet eden ve farklı teknolojik özelliklere sahip 15.000 civarında hızlandırıcı bulunmaktadır.

TAEK-PHT tarafından üretilen radyofarmasotiklerin kimyasal, radyokimyasal ve sterilite kalite kontrol analizleri PHB bünyesindeki Kalite Kontrol Birimi’nin laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Ülkemizde nükleer bilim ve teknoloji alanında ulusal alt yapının oluşturulması adına önemli bir adım olarak TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi (PHT) Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahiptir. Bu kapsamda, Proton Hızlandırıcısı Bölümü bünyesinde görev yapan İşletme Birimi, TAEK-PHT’de bulunan proton hızlandırıcısı ve ilgili destek sistemlerinin çalıştırılması konusunda faaliyet göstermektedir. Ayrıca, proton demetiyle yapılacak araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları için gerekli proton demeti karakteristiğini sağlama görevine sahiptir.

PHB Üretim Birimi tarafından, TAEK-PHT’de bulunan üretim laboratuvarları marifetiyle ülkemizde sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu radyofarmasotik üretimi gerçekleştirilmektedir.

 Üretim Birimi’nin faaliyet alanı, gama kameralarında sintigrafi amacıyla kullanılan 123I ve bilgisayarlı tek foton emisyon tomografisi (SPECT) amacıyla kullanılan 67Ga, 111In, 201Tl ile pozitron emisyon tomografisi (PET) amacıyla kullanılan 18F radyoizotoplarının ve bunların radyofarmasotiklerinin üretiminin yapılmasıdır. Gelecekte talebe göre farklı radyofarmasotiklerin üretimi de mümkündür.

 PHB Üretim Birimi laboratuvarlarında üretilen radyofarmasotiklerin hasta dozu ayarlaması tam otomatik bilgisayarlı sistemlerle yapılmaktadır.