T.C. Ekonomi Bakanlığının yayımladığı “İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)” uyarınca nükleer maddeler, nükleer madde içeren bileşikler, nükleerle ilgili diğer ekipmanlar, döteryum ve döteryum içeren bileşiklerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için Kurumumuzdan İthal uygunluk izni alınması gerekmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2016/2 sayılı genelgesi uyarınca  22/03/2016 tarihi itibariyle; Nükleer Madde ve Nükleer ile İlgili Diğer Ekipman ve Bileşenler ile Döteryum ve Bileşiklerinin İthalatına ilişkin izin almak üzere posta yolu ile TAEK’e gönderilen ve TAEK tarafından uygun bulunan başvurular için, “Tek Pencere Sistemi” üzerinden onay verilerek belge numarası atanacak olup kuruluşların yapacakları başvurulara cevaben Kurumumuz tarafından izin belgesi düzenlenmesi ve posta ile gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir. Yapılan başvurulara istinaden verilecek cevapları firmalar “Tek Pencere Sistemi” üzerinden takip edebilecektir.

Nükleer Madde ve Nükleer ile İlgili Diğer Ekipman ve Bileşenler ile Döteryum ve Bileşiklerinin İthalatına ilişkin izin başvurularına ait, Kurumumuz tarafından “Tek Pencere Sistemi”nde onaylanmış e-belge numaraları, Tek Pencere ekranı internet adresinden ilan edilecektir.

Bu kapsamda 0852(TPS-TAEK Uygunluk Yazısı (Düşümlü)) ve 0893 (TPS-TAEK Uygunluk Yazısı (Tek Kullanımlık)) kodlu belgelere ilişkin TAEK’e yapılan resmi başvurular için başvuru sahibi Kuruluşlarca yükümlüsünce/mükellefçe) başvurularına ait resmi “evrak kodu” (TAEK gelen evrak numarası ve tarihi) ile birlikte Tek Pencere Portal Sistemi, Tek Pencere Sistemi üzerinden e-başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru sahibi kuruluşların (yükümlünün/mükellefin) “Tek Pencere Sistemi” üzerinden başvuru yapabilmeleri, TAEK tarafından değerlendirilen veya onay verilen başvurularını sorgulayabilmeleri için http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/tek-pencere-sisteminde-islem-yapacak-mukelleflerin-kullanici-adi-ve-sifre-almasi internet adresinde belirtilen işlemleri yerine getirerek yetki almaları gerekmektedir.

 Tek Pencere e-başvuru sisteminin Kuruluşlarca (yükümlüsünce/mükellefçe) kullanımına yönelik uygulama kılavuzuna "TAEK Yükümlü Kılavuzu" bağlantısından ulaşılabilir.

İthal uygunluk izni için gerekli başvuru evrakları:

1) İthal İzni Basvuru dilekçesi ( İndir )

2) 2 nüsha orijinal imzalı, kaşeli fatura/proforma fatura

3) İthal edilecek malzemelerin teknik özelliklerini gösteren belge/katalog

4) Banka dekontu, ("TAEK Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı Ziraat Bankası TAEK hesabına izin ücretinin yatırıldığını gösteren dekont –2018 Yılı Temel Mal ve Hizmet Ücretleri Listesinde konusuna göre "12.03.01.00.00  Döteryum ve Döteryum İhtiva Eden Bileşikler İçin İthalat Uygunluk Yazısı" veya "12.03.02.00.00  Nükleer Maddeler ile Nükleer ile İlgili Diğer Ekipman ve Bileşenler İçin İthalat İzinleri" için belirlenmiş ücret) 

5) Son kullanıcının resmi talep yazısı (Son kullanıcının talep ettiği madde adı, miktarı, proje adı, proje amacı, projeden sorumlu kişi isim ve unvanını içeren imzalı resmi talep yazısı)