Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'ndan 2012/2 KPSS Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Kurumumuz hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için merkez teşkilatımızda 1 adet Memur, 1 adet Kütüphaneci, 2 adet Nükleer Enerji Mühendisi, taşra teşkilatımızda boş bulunan 8 adet (Ankara) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 adet (İstanbul) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,1 adet (Ankara) Fizikçi, 3 adet (Ankara) Bilgisayar Mühendisi, 2 adet (İstanbul)

Bilgisayar Mühendisi, 4 adet (Ankara) Endüstri Mühendisi, 2 adet (Ankara) Kimya Mühendisi, 1 adet (Ankara) Makine Mühendisi, 1 adet (İstanbul) Çevre Mühendisi ve 1 adet (İstanbul) Metalurji Mühendisi olmak üzere toplam 29 adet kadroya atama yapılabilmesi için boş kadroları gösterir kadro cetvelleri 24/09/2012 tarihli ve 4697 sayılı yazımız ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiş olup, ÖSYM tarafından 30/11/2012 tarihinde KPSS 2012/2 yerleştirme sonuçları ilan edilmiştir.

 

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Kurumumuz Merkez/Taşra Teşkilatına KPSS 2012-2 yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilmeleri uygun görülen adaylardan istenilen belgeler ekte verilmiştir;

İlgili İçerik