Dozimetrik Niceliklere İlişkin Kılavuz yayımlandı

Radyasyondan korunmada kullanılan temel dozimetrik nicelikleri, birimleri ve doz hesaplamalarını açıklamak amacıyla hazırlanan "Dozimetrik Niceliklere İlişkin Kılavuz" revize edilerek yayımlanmıştır.

Dozimetrik Niceliklere İlişkin Kılavuz