Evraklarını Elden Alacak Kişilerin Dikkatine

Kurum ve kuruluşlar adına evraklarını elden alacak kişilerden istenilen belgeler

 aşağıda belirtilmiştir;

1)      Evrakı alacak kişi ya da kişiler adına Noter Tasdikli Vekaletname, 

Vekaletname olmadığı durumlarda;

 2)      Kurum ve Kuruluşların Antetli Kağıdına evrakı almaya yetkili kılınan kişi ya da kişilerin Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası yazılarak, alacağı tarih belirtilmeli ve Kurum ve Kuruluşların yetkili kişisi tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.

3)      Evrak alacak kişi Firma Yetkilisi ise beraberinde kaşe getirmelidir.

 Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmediği takdirde, evrak teslim edilemeyecektir.