Nükleer Enerji Semineri

Japon JAIF International Cooperation Center (JICC) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) İşbirliği ile 6 Mart 2014 tarihinde Ankara JW Marriott Hotel’de, Fukushima kazasından sonra nükleer enerji, Fukushima Daiichi’nin bugünkü durumu,...

Türkiye Çevresel Radyoaktivite Atlası

Çevrenin doğal ve yapay radyasyon seviyesindeki önemli değişimlerin tespit edilmesi, herhangi bir kaza sonrasında radyoaktif kirlenmenin boyutlarının değerlendirilmesi ve çevresel radyoaktivitenin insan sağlığı ile çevre üzerindeki etkilerinin doğru şekilde belirlenebilmesi amacıyla...

2014-2018 Stratejik Plan

Kurumumuz 2014-2018 Stratejik Planı yayımlanmıştır. TAEK 2014‐2018 Stratejik Planı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve Kalkınma...

Atom Enerjisi Komisyonu Üyeleri Akkuyu Nükleer Santral Sahasına Teknik Gezi Düzenledi

Atom Enerjisi Komisyonu üyeleri Akkuyu nükleer santral sahasına 10.11.2013 tarihinde teknik ziyaret gerçekleştirmiştir. 

Türkiye INIR Misyonuna Ev Sahipliği Yaptı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından, üye ülkelerin daveti üzerine gerçekleştirilen INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) Misyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Başkanlığının ev sahipliğinde...

Türkiye’de Radyasyon Kaynakları - 2012 Raporu Yayımlandı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarında yer alan radyasyon kaynaklarının 2012 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki dağılımları verilerek, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından 2012 yılında gerçekleştirilmiş yetkilendirme ve denetim faaliyetlerinin özetlendiği...

Nükleer Güvenlik

Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer seçimi, inşaat, işletme ve çevre güvenliği ile ilgili her türlü onay, izin ve lisansı vermek; gerekli inceleme ve denetimi yapmak, izin...

Radyasyon Güvenliği

Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, bunları ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, ticaretini yapan resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilere ruhsata esas olacak lisans vermek, radyasyon güvenliği bakımından...

12345678
Akkuyu Nükleer Santralı
Proton Hızlandırıcı Tesisi
Yayınlar

Basın Açıklamaları

Güncel Etkinlikler