Türkiye’de Radyasyon Kaynakları - 2013 Raporu Yayımlandı

23 Haziran 2014

  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarında yer alan radyasyon kaynaklarının 2013 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki dağılımları verilerek, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından 2013 yılında gerçekleştirilmiş yetkilendirme ve denetim faaliyetlerinin özetlendiği...

Aday Memurların Temel ve Hazırlayıcı Eğitimleri Başarıyla Tamamlandı

02 Haziran 2014

Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı ile TAEK’e atamaları gerçekleştirilen 24 personelin, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin

Nükleer Enerji Semineri

26 Mart 2014

Japon JAIF International Cooperation Center (JICC) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) İşbirliği ile 6 Mart 2014 tarihinde Ankara JW Marriott Hotel’de, Fukushima kazasından sonra nükleer enerji, Fukushima Daiichi’nin bugünkü durumu,...

Türkiye Çevresel Radyoaktivite Atlası

30 Ocak 2014

Çevrenin doğal ve yapay radyasyon seviyesindeki önemli değişimlerin tespit edilmesi, herhangi bir kaza sonrasında radyoaktif kirlenmenin boyutlarının değerlendirilmesi ve çevresel radyoaktivitenin insan sağlığı ile çevre üzerindeki etkilerinin doğru şekilde belirlenebilmesi amacıyla...

2014-2018 Stratejik Plan

13 Ocak 2014

Kurumumuz 2014-2018 Stratejik Planı yayımlanmıştır. TAEK 2014‐2018 Stratejik Planı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve Kalkınma...

Atom Enerjisi Komisyonu Üyeleri Akkuyu Nükleer Santral Sahasına Teknik Gezi Düzenledi

15 Kasım 2013

Atom Enerjisi Komisyonu üyeleri Akkuyu nükleer santral sahasına 10.11.2013 tarihinde teknik ziyaret gerçekleştirmiştir. 

Türkiye INIR Misyonuna Ev Sahipliği Yaptı

08 Kasım 2013

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından, üye ülkelerin daveti üzerine gerçekleştirilen INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) Misyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Başkanlığının ev sahipliğinde...

Nükleer Güvenlik

27 Şubat 2013

Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer seçimi, inşaat, işletme ve çevre güvenliği ile ilgili her türlü onay, izin ve lisansı vermek; gerekli inceleme ve denetimi yapmak, izin...

12345678
Akkuyu Nükleer Santralı
Proton Hızlandırıcı Tesisi
Yayınlar

Basın Açıklamaları