Iğdır Bölgesi Çevresel Radyolojik İzleme Programı Değerlendirme Raporu 2013-2016

06 Aralık 2017

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Iğdır bölegisinde yapılan radyolojik incelemeleri kapsayan “Iğdır Bölgesi Çevresel Radyolojik İzleme Programı Değerlendirme Raporu 2013-2016” isimli rapor yayımlanmıştır.

Basın Bildirisi

29 Kasım 2017

Son zamanlarda medya ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan Rutenyum-106 (Ru-106) içeren radyoaktif bulutların ülkemiz üzerinden geçtiğine yönelik haberler nedeniyle açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Türkiye sathında 211...

Taek-Pht Ürünlerinin Satışına İlişkin Sözleşme İmzalandı Ve Sanaem İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı Açıldı

24 Ağustos 2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Berat ALBAYRAK ve Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ahmet DEMİRCAN’ın teşrifleriyle T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı Arasında Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin...

Akkuyu Nükleer Santrali İçin UAEA Misyonu

08 Haziran 2017

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) nükleer santrallerin yer seçimi, yer değerlendirmesi, tasarımı, inşası ve işletilmesi için güvenlik gerekleri ve kılavuzları geliştirmekte ve bu gereklere uyumu üye ülkelerine tavsiye etmektedir. Bu kapsamda,...

TAEK’e Atanan Aday Memurların Eğitimleri Başarı ile Tamamlanmıştır

07 Haziran 2017

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na atamaları gerçekleştirilen 20 personelin, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Stajları başarıyla tamamlanmıştır. Devlet Memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken...

SESAME’nin Resmi Açılışı Yapıldı

26 Mayıs 2017

  Ülkemizin kurucu üyesi olduğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından temsil edildiği SESAME (Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi)’nin resmi açılışı 16 Mayıs 2017 tarihinde Ürdün’ün Salt...

12345678
Akkuyu Nükleer Santralı
Proton Hızlandırıcı Tesisi
Yayınlar

Nükleer Santrallerin Etrafında Yaşayan İnsanlar Ne Kadar Radyasyon Alır?

Dünyada yaşayan her insan, topraktan, uzaydan, kullandığımız elektronik aletlerden kaynaklanan doğal radyasyona maruz kalmaktadır. Bu radyasyonun miktarı, yaşadığımız yöre ve koşullara bağlı olarak yılda yaklaşık 2-3 mSv civarındadır. Buna ek olarak, Nükleer Santrallardan alacağımız radyasyon ise doğal radyasyona göre çok çok küçük seviyede kalmaktadır. Örnek olarak Dünyada en fazla nükleer santralın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür santrallardan dolayı halkın doğal radyasyona ek olarak aldığı miktar yılda 0.05 mSv'in altındadır.

Radyasyonla çalışan kişiler için, doğal radyasyonun üzerinde maruz kalınacak maksimum miktar ise, ülkelere göre yıllık 20 ile 50 mSv arasında değişiklik göstermektedir.

Basın Açıklamaları

Güncel Etkinlikler

Güncel Etkinlik Yok

Duyuru