e-Devlet projesi kapsamında Kurumumuz tarafından üretilen mal ve hizmetlerden faydalanan Kurum/Kuruluş ve vatandaşın en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde faydalanması, verilen hizmetlerin e-Devlet kapısından elektronik ortamda sunulması amacı ile çalışmalar e-TAEK Hizmetleri olarak yürütülmektedir. e-Devlet projesinin bir parçası olarak www.taek.gov.tr adresinde bulunan Kurumumuzun internet sitesi üzerinden e-Taşıma İşlemleri, Kişisel Dozimetri Kayıtları Sorgulama, Kuruluş Dozimetre İşlemleri (personel, devir, sonuç raporu vb.) hali hazırda kullanılan uygulamalardır. Mevcut kullanılmakta olan bu sistemlerin de zaman içinde e- devlet kapısı üzerinden sunulması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında, Kurumumuz tarafından üretilen mal ve hizmetler için Kurum/Kuruluş ve vatandaşın elektronik ortamda talep edebileceği, ücretlerin tahsil edilmesi için sistem üzerinden tahakkuk numarasını alabileceği, söz konusu tahakkuk numarasının online bankaya gönderileceği, ödendi bilgisinin online olarak e-TAEK Hizmetleri Sistemine yansıyacağı başvurulara ilişkin izleme, kontrol ve takibe yönelik işlemler ile ihtiyaç duyulan raporların alınacağı “e-TAEK Hizmetleri” sistemi tamamlanmıştır. Mal ve hizmet talebinde bulunan Kurum/Kuruluş/Vatandaş proje kapsamındaki hizmetlerden faydalanmak için e-Devlet kapısından giriş yapacaklardır. Kurumsal işlemler için TAEK ile mal ve hizmet alanların rol ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendiği “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) e-TAEK Hizmetleri Yetkilisi Talep Formu ve Taahhütnamesi” hazırlanmıştır.

 

Taahhütnamede yer alan e-TAEK Hizmetleri Yetkilisi, Kurum tarafından yapılacak yetkilendirmeden sonra sistem üzerinde işlem yapabilecektir. Yetkilendirme bilgileri ile sistem bilgilendirmeleri formda bulunan iletişim adresleri üzerinden yapılacağından anılan formun eksiksiz doldurulması, mal ve hizmet talebinde bulunacak Kurum/Kuruluşların iş ve işlemlerinin aksamaması için sistemin kullanımına açılma tarihinden önce yetkilendirme ve sisteme girişlerinin kontrol işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Sistemin kullanılmasında bilgi güvenliği zafiyetlerinin yaşanmaması için kurumsal elektronik postaların kullanılmasına ve kurumsal olarak paylaşılan bilgilerin gizliliğinin korunmasına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

 

e-Taşıma İşlemleri, Kişisel Dozimetri Kayıtları Sorgulama, Kuruluş Dozimetre İşlemleri (personel, devir, sonuç raporu vb.) uygulamalarının e-TAEK Hizmetleri uygulamasına entegrasyonu tamamlanıncaya kadar  yetkililer, kullanmakta oldukları sistem üzerinden aynı şekilde işlem yapmaya  devam edecektir. Ancak bu hizmetlerden faydalanan Kurum/Kuruluşların da anılan formu ve taahhütnameyi doldurarak göndermeleri gerekmektedir.

 

 

Ayrıca, e-TAEK Hizmetlerine ait “e-TAEK Hizmetleri Yetkilisi Talep Formu ve Taahhütnamesi” ile uygulamaya ait bilgilendirmeler kurumumuzun internet sitesinde yayınlanacaktır.

e-TAEK Hizmetlerini yayına açmak için çalışmalar devam etmektedir.

 

 

 

 E - TAEK Hizmetleri Uygulaması >>  

 

NOT: Taahhütnamenin 10. Maddesindeki eklerin de taahhüt ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Kamu kurumlarının bu belgeleri göndermelerine gerek yoktur.

Formun PDF formatında indirilerek elle ve tam olarak doldurulması gerekmektedir, eksik evrak ve formu tam doldurmayanların başvuruları kabul edilmez.

Linkteki Taahhütnamenin gönderileceği adres:

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Mustafa Kemal Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı, No: 192
ÇankayaAnkara06510.