Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2014 Yılı Raporu

VERİLER

SAYISI

Bilgi edinme başvurusu toplamı

 

686

Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

 

525

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

 

-

Reddedilen* başvurular toplamı

 

158

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

 

-

Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular

 

3

Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı

 

-

            * Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için “olumsuz cevaplanan başvurular”

              ile Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulamayan ve

              ilgilisine bildirilen başvurular yer alacaktır.