Filter
 • Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2014 Yılı Raporu

  VERİLER

  SAYISI

  Bilgi edinme başvurusu toplamı

   

  686

  Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

   

  525

  Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

   

  -

  Reddedilen* başvurular toplamı

   

  158

  Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

   

  -

  Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular

   

  3

  Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı

   

  -

              * Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için “olumsuz cevaplanan başvurular”

                ile Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulamayan ve

                ilgilisine bildirilen başvurular yer alacaktır.

 • Sunucularda Bakım Çalışması

  02 Şubat 2015 Pazartesi  saat 17:00 dan itibaren uygulamalar ile ilgili sunucularda bakım çalışması yapılacaktır. Bu nedenle bakım süresince TAEK otomasyon programlarına erişim sağlanamayacaktır.

  Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü

  bilisim@taek.gov.tr