After Chernobyl accident, many countries were compelled to have an emergency system which can...

Radiation Early Warning

Strategically the most important goal of TAEK is to enhance the use of products of nuclear...

Proton Accelerator Facility

Arrow
Arrow
  • 1
  • 2

Affiliates

Ankara Nuclear Research And Training Center
Çekmece Nuclear Research And Training Center
Sarayköy Nuclear Research And Training Center
  • Ankara Nuclear Research And Training Center
  • Çekmece Nuclear Research And Training Center
  • Sarayköy Nuclear Research And Training Center

Eğitim Yönetimi Bölümü, TAEK’in düzenlediği ulusal ve uluslararası eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla eğitimlerin standartlaştırılması, sistematik hale getirilmesi ve vasıflı eğitmenlerce verilmesi hedefine yönelik olarak eğitim plan ve programlarının hazırlanması; eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi; eğitmen havuzlarının oluşturulması ve yönetimi; eğitimler için ilgili kuruluşlarla gerekli işbirliğinin yapılması; ulusal ve uluslararası benzer eğitimlerin izlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi; düzenlenen eğitimlerin ve eğitmenlerin değerlendirilmesi; ve eğitim yöntemleri geliştirilmesi ve bu konuda inceleme ve araştırmaların yapılması görevlerini yürütmektedir.