After Chernobyl accident, many countries were compelled to have an emergency system which can...

Radiation Early Warning

Strategically the most important goal of TAEK is to enhance the use of products of nuclear...

Proton Accelerator Facility

Arrow
Arrow
  • 1
  • 2

Affiliates

Training And Publication Department
Technology Development Department
Department Of Radiation And Accelerator Technologies
  • Training And Publication Department
  • Technology Development Department
  • Department Of Radiation And Accelerator Technologies

 

EĞİTİM ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır;

  • Kurum personelinin hizmet içi eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
  • Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında uygulamalar yapan personelin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yetiştirilmesi, vasıflandırılması ve belgelendirilmesini sağlamak eğitim programları hazırlamak eğitim vermek eğitim alan kişileri belgelendirmek, yurt içinde kurslar açmak ve açılmasında destek olmak bu amaçla çalışan yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak başlıca görevleri arasındadır.
  • EYDB Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

EYDB Beşevler Yerleşkesi

 

Eğitim Şubesinin alt birimleri

-          Personel Eğitimi Birimi

-          Kurum Dışı Eğitimi Birimi

Şeklindedir. Eğitim Şubesi tarafından şu an için sunulan hizmetler genel olarak üç ana sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar;

-          Hizmet içi eğitimler

-          Ulusal kurslar  

-          Kurum/Kuruluşlardan gelen taleplerin karşılanmasına yönelik eğitimler

 

Hizmet İçi Eğitimler

Bu kapsamda Eğitim Şubemiz,

-          Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmeleri ile görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliğini artırmak ve gelecekte üstlenecekleri görevlere hazırlanmaları için hizmet içi eğitimleri gerçekleştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerini,

-          Kurumumuza açıktan atama ile aday olarak atanan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 55. Maddesi hükümleri doğrultusunda eğitimlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini

sürdürmektedir.

Ulusal Kurslarımız

Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak ulusal eğitim faaliyetleri kapsamında, Ülkemizin ve TAEK’in ihtiyaçları doğrultusunda, nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlardaki faaliyetlere yönelik gereksinim duyulan ve mevzuata uygun bir şekilde belgelendirilmiş, vasıflı personel yetiştirilmesi amacıyla Ulusal Kurs Programlarında yer alan eğitimleri uygulayan bir şube olarak faaliyetler sürdürülmektedir. 

 

 

 

 

Kurum/Kuruluşlardan Gelen Taleplerin Karşılanmasına Yönelik Eğitimlerimiz

Ulusal Kurs Programında yer almayan, ancak kurum, kuruluş ve özel sektör tarafından Daire Başkanlığımıza yapılan başvurular çerçevesinde radyasyondan korunma ve nükleer emniyet ile radyoaktif kaynakların emniyeti konularında bilgilendirme veya diğer spesifik eğitim talepleri de Şube Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen faaliyetler arasında yer almaktadır.