Radyasyondan Korunma Eğitimlerini Vermek Üzere Fizik Mühendisleri Odasına Verilen Onay Askıya Alındı

 Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma, Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma, Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma konularında eğitim vermek üzere 09.10.2013 tarihinde TAEK’ den Onay Belgesi almaya hak kazanmış olan TMMOB Fizik Mühendisleri Odasının eğitim faaliyetlerinin 25 Temmuz 2017 tarihinden itibaren altı (6) ay süre ile askıya alınmasına karar verilmiştir. Askı süresi içerisinde Fizik Mühendisleri Odasının bu konulardaki eğitim faaliyetleri TAEK tarafından tanınmayacaktır.

İlgili İçerik