“Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Yenilendi

02 Temmuz 2014 tarihli Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar revize edilerek 21 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce Onay Belgesi almış olan Kuruluşlar bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeni Usul ve Esaslara göre Onay Belgesi için gereken bilgi ve belgeleri yazılı olarak TAEK'e sunacaklardır.

Yapılacak değerlendirme sonucu bu Usul ve Esaslara uyum sağlamayan Kuruluşların onay aldığı konulardaki eğitim faaliyetleri uyum sağlanıncaya kadar TAEK tarafından askıya alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili İçerik