TAEK Eğitim Faaliyetleri

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 13.07.1982 tarihli ve 17753 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2690 sayılı kanunla kurulmuş ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasını sağlamak, bu konudaki düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak üzere kurulmuştur. Nükleer enerjinin kullanımı sırasında oluşabilecek iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmak için gereken ilke ve esasları belirlemek TAEK’in önemli görevleri arasındadır.

TAEK, görevlerini yerine getirmek üzere diğer faaliyetlerine ilave olarak yoğun bir şekilde eğitim faaliyeti yürütmektedir. Nükleer enerjinin kullanımına yönelik insan kaynaklarının geliştirilmesi ve nükleer enerjinin kullanımı ile ilgili konularda çalışanların radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında ülkemizde nükleer teknoloji ve radyasyon uygulamaları alanında çalışacak personelin vasıflarının belirlenmesi, bu alanda çalışacak personelin belirlenen vasıflara uygun kişiler arasından seçilmesinin sağlanması ve uygun vasıfta yeterli sayıda personel yetiştirilmesi amacıyla  radyasyondan korunma, radyasyon güvenliği, nükleer güç, nükleer güvenlik, nükleer emniyet, nükleer güvence, nükleer teknoloji ile nükleer teknik ve radyasyon uygulamaları konusunda eğitim hizmetleri TAEK tarafından verilmektedir.

TAEK’in eğitim faaliyetleri hem kurum personelinin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayacak ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerini hem de nükleer enerjinin kullanımı ile ilgili konularda kurum dışında çalışanların hem teknoloji ile ilgili hem de radyasyondan korunma ile ilgili olarak eğitilmeleri faaliyetlerini kapsamaktadır. Uzun yıllardan beri sürdürülmekte olan bu eğitim faaliyetlerinin ülkemizde nükleer alandaki faaliyetlerin yaygınlaşmasının beklendiği önümüzdeki dönemde artacağı gözönüne alınarak bu alandaki eğitimlere ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerine yoğunlaşacak bir Merkez olarak Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) Müdürlüğü kurulmuştur. Merkez faaliyetini TAEK’in Ankara Beşevler’deki kampüsünde sürdürmektedir. ANAEM nükleer alanda TAEK tarafından verilen bütün eğitim hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, eğitimde standardizasyona yönelik çalışmaların yapılması ve bu eğitimlerin bazılarının uygulanması görevlerini yürütecektir.

TAEK programlı eğitim hizmetlerine ilave olarak çeşitli üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerinin mesleğe hazırlanmasını sağlamak üzere staj hizmetleri de vermektedir.

TAEK, eğitim hizmetlerini yerine getirirken yıllık programlar hazırlamakta ve Kurum dışına verilecek eğitim hizmetlerini internet sitesinde duyurmaktadır. Bu kapsamda ANAEM Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanmış ve Kurum Başkanlığı'nca onaylanmış olan TAEK Ulusal Kurs Programı web sitemizde sunulmaktadır.

İlgili İçerik