ÇNAEM

 • Merkez içi ve İstanbul çevresinde sürekli radyasyon denetimleri,
 • Her türlü nükleer madde (uranyum, toryum vb) analizleri,
 • Her türlü radyoaktif madde analizleri (gama spektrometresi, alfa spektrometresi, beta spektrometresi),
 • Merkez içi ve merkez dışı sürekli analizleri,
 • Gıda ürünlerinde radyoaktivite analizleri,
 • Hava, su ve topraktaki doğal radyoaktivite ölçümleri,
 • Kromozom aberasyon analizi yöntemiyle biyolojik doz tayini,
 • Yurt içinde radyasyon ve radyoaktif maddelerle çalışanlara verilen radyasyondan korunma eğitimi,
 • Toz metalurjisi test ve analizleri (indirgeme fırınları, partikül dağılımları),
 • Seramik malzeme test ve analizleri (termal analiz, optik ve elektron mikroskopları),
 • Kütle spektrometresi, atomik absorpsiyon ve XRF cihazlarıyla ile kimyasal analizler,
 • Nötron aktivasyon analizi (reaktörde ışınlama ve gama spektrometresi ile analiz),
 • Kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan cihazların ve radyasyon ölçerlerin kalibrasyon işlemleri,
 • Radyasyon kaynakları veya radyoaktif maddelerin kullanımı sırasında çeşitli amaçlarla kullanılacak çeşitli radyasyon ölçüm cihazlarının üretilmesi,
 • Çeşitli radyoizotop teknikleriyle, malzemede kalınlık, seviye ve yoğunluk ölçümleri.,
 • NDT yöntemleri (Radyografi, ultrasonik, magnetik parçacık, sıvı penetrant ve girdap akımları) ile endüstriden gelen malzeme testleri,
 • Endüstride tahribatsız test konularında çalışan elemanlar için eğitim ve belgelendirme,
 • Hastane ve endüstriden gelen düşük seviyeli radyoaktif atıkların toplanıp işlenerek geçici depolanması,
 • Radyoaktif atıklarla ilgili uluslararası düzeyde bölgesel eğitimler,
 • Nükleer tıp için Tc-99m, endüstri için Ir-192 radyoizotoplarının son kullanıma uygun hazırlanması,
 • Tıpta teşhis amacıyla kullanılan soğuk radyofarmasötik kitlerin üretimi ve kalite kontrolu.

İlgili İçerik