Türkiye CERN’e Ortak Üye Oldu

12 Mayıs 2014 tarihinde Cenevre’de imzalanan ve 22.01.2015 tarihli ve 6587 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşma” ve Anlaşma’ya dair beyanımızı içeren Mektup’un onaylanması, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16.03.2015 tarihinde kararlaştırılmış ve 28 Nisan 2015 tarihli ve 29340 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

Anlaşma metni ve Anlaşma’ya dair beyanımızı içeren Mektup  için:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150428-1-1.pdf

Niyet beyanımızı içeren Mektup’un Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla 06.05.2015 tarihinde CERN’e ulaştırılmasıyla birlikte Ülkemizin CERN’e Ortak Üyeliği gerçekleşmiştir. Ortak Üyeliğimizin gerçekleşmesi vesilesiyle mevcut CERN Genel Direktörü Prof. Rolf HEUER tarafından üye ülkelere ve CERN çalışanlarına gönderilen mesajın metni aşağıda yer almaktadır.

“Dear Colleagues,

I am pleased to announce that as from today Turkey is an Associate Member State of CERN. Official notification that Turkey has ratified the Accession Agreement arrived through diplomatic channels this morning.

I am certain that you will join me in welcoming Turkey as an Associate Member State.

Best regards,

Rolf Heuer”

Ortak Üyeliğimize ilişkin CERN resmi web sitesinde yayınlanan haber için: 

http://home.web.cern.ch/about/updates/2015/05/turkey-becomes-associate-member-state-cern