Reaktör Teknolojileri Birimi

Faaliyetler:

  • Reaktör tasarımı ile ilgili olarak nükleer veri kütüphanelerinin hazırlanması
  • Statik ve dinamik nötronik hesapları, termohidrolik ve güvenlik etütleri.
  • TR-2 Reaktörüne ait bütün yakıt yükleme ve izotop üretim hesapları.
  • Yerli imkanlarla yapılması düşünülen araştırma reaktörlerinin tasarımlarının yapılması.
  • Nükleer güç reaktörlerinin lisanslanması ile ilgili tüm analiz ve çalışmalar.
  • Güç ve araştırma reaktörleri ile ilgili bilgisayar simülasyonları ve yazılımlar geliştirmek.
  • Güç reaktörleri için yakıt çevirimleri etüdü.
  • Araştırma reaktörlerinin deneysel olarak termohidrolik etüdü.

TR-2 İçin 3D Akı Yüzeyi Grafiği

İlgili İçerik