Basın Açıklaması (No:01/2012): Habertürk ve Radikal İnternet Sitelerindeki TAEK ile İlgili Haber

Habertürk ve Radikal internet sitelerinde 2 ve 5 Şubat 2012 tarihlerinde, CERN araştırmaları kapsamında yurtdışına seyahat eden araştırmacılara verilen harcırahlarla ilgili olarak “Atomdan Yağ Çıkardılar” ve “TAEK’ten Atomik Tasarruf” başlıklarıyla yayımlanan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Başbakanlığın 2006 tarihinde yaptığı görevlendirme ile CERN’de gerçekleştirilen deneylere katılan çeşitli üniversitelere mensup yaklaşık 150 araştırmacının seyahatlerine proje yürütücüleri ile imzalanan sözleşmeler kapsamında ve bütçe imkanları dahilinde mali destek sağlamaktadır.
  • CERN deneylerine katılan araştırmacıların yurtdışı seyahat harcırahlarının belirlenmesinde evvelce CERN ile ilişkilerin koordinasyonunu uzun süre yürüten TÜBİTAK’ın mali destek uygulamaları esas alınmış ve rakamlar buna paralel şekilde belirlenmiştir.
  • TAEK, kaynakların yerinde ve etkin kullanılması prensibine uygun olarak, CERN faaliyetleri kapsamında bütçesine aktarılan ödenekleri projeler arasında adil bir şekilde paylaştırmaya devam edecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.