Basın Açıklaması (No:13/2011): Japonya’da Gıda Ürünlerinde ve Sularda Radyoaktivite Ölçümleri (No:13)

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin gıdalarda ve sularda yapılan radyoaktivite ölçümlerine ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

  • Kawamata kasabasında sütte radyoaktivite ölçümü yapılmış olup, 3 süt örneğinde 932 ilâ 1510 Bq/kg aralığında I-131 derişimi tespit edilmiştir. Yapılan analizlerde hiç bir örnekte Cs-134 tespit edilmemiş, bir örnekte ise 18.4 Bq/kg değerinde Cs-137 derişimi ölçülmüştür. Konuya ilişkin Japon mevzuatında sütte I-131 aktivitesi için izleme kriteri çocuklar için 100 Bq/kg, Cs-137 aktivitesi için izleme kriteri 200 Bq/kg’dır. Japon makamlarınca kaynağın tespiti ile gerektiğinde dağıtım ve satışın yasaklanmasına ilişkin önlemlerin alınmakta olduğu belirtilmiştir.
  • Ibaraki şehrinde yapılan ölçümlerde yeşil soğan ve ıspanakta I-131 ve Cs-137 tespit edilmiştir. Soğanda 114 ilâ 6100 Bq/kg aralığında I-131, 5 ilâ 478 Bq/kg aralığında Cs-137 derişimi ölçülmüştür. Ispanakta 8420 ilâ 14050 Bq/kg aralığında I-131, 233 ilâ 524 Bq/kg aralığında Cs-137 derişimi ölçülmüştür. Konuya ilişkin Japon mevzuatına göre sebzelerde I-131 aktivitesi için izleme kriteri 2000 Bq/kg; Cs-134,136 ve 137 aktivitesi için izleme kriteri ise 500 Bq/kg’dır.
  • 46 yerleşim biriminden alınan çeşme suyu örneklerinin analizlerinde örneklerin pek çoğunda iyot ve sezyuma rastlanmamıştır. Bu örneklerin altısında I-131 tespit edilmiştir. En yüksek iyot derişimi 77 Bq/litre olarak Tochigi yerleşiminden alınan örnekte ölçülmüştür. Diğer örneklerdeki I-131 derişimi 0,62 ilâ 1,5 Bq/l arasındadır. Tochigi’de 1,6 Bq/litre ve Gumma’da 0,22 Bq/litre olmak üzere iki örnekte ise Cs-137 tespit edilmiştir. Konuya ilişkin Japon mevzuatına göre içme suyunda izleme kriterleri I-131 için 300 Bq/kg; Cs-134, 136, 137 için 200 Bq/litre’dir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik