Basın Açıklaması (No:14/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • Fukushima bölgesinde yapılan çevresel ölçümlerde ciddi bir değişiklik görülmemektedir. Fukushima’nın kuzeyinde 30 km’lik tahliye bölgesi dışında kalan alanda radyasyon değerleri bir miktar yüksek kalmaya devam etmiştir.
 • Fukushima bölgesinden alınan 4 süt ve 1 içme suyu örneğinde İyod-131 derişimi limitlerin üzerindedir. Iberaki ve Tochigi’den alınan ıspanak örneklerinin bir kısmında I-131 ve Cs-137 konsantrasyonu limitlerin üzerindedir. 21 Mart tarihinde Fukushima, Iberaki, Tochigi ve Gunma bölgelerinde yetişen ıspanak ve kakinanın ve Fukushima’da üretilen sütün satışına sınırlama getirilmiştir. Japonya’nın içme suyu, süt ve sebzeler için radyoaktivite limitleri şu şekildedir:

 

Japonya

Radyoizotop

I-131

Cs-137

İçme suyu ve süt

300 Bq/kg

200 Bq/kg

Sebzeler

2000Bq/kg

500 Bq/kg

 • Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) tarafından Fukushima haricindeki tüm bölgelerde I-131 ve Cs-137 birikim ölçümleri yapılmaktadır. Çoğu bölgede birikime rastlanmamıştır. 8 bölgede yapılan ölçümlerde belirgin bir birikim artışına rastlanmıştır. Bazı yerleşim yerlerinde 20-21 Mart tarihlerinde yapılan ölçümlere göre birikim değerleri şu şekildedir:

 

I-131

Cs-137

Tochigi

5300 Bq/m2

250 Bq/m2

Saitama

7200 Bq/m2

790 Bq/m2

Iwate

4800 Bq/m2

690 Bq/m2

Birikim değerlerine ilişkin koruma önlemleri (gıda maddelerinin kullanımının engellenmesi) alınması için Japona’nın belirlediği limitler şu şekildedir:

 

Tüm Gıdalar

Süt

I-131(Bq/m2)

10000

2000

Cs-137(Bq/m2)

2000

10000

 • 21 Mart tarihinde Tomioka, Hutaba, Okuma, Namie, Kawauchi,Naraha, Minamisouma, Tamura, Kazurao, Hirono, Iwaki ve Lidate’de yaşayanlara Acil Durum Müdahale Karargahlarının direktifi ile sağlık görevlilerinin gözetiminde kararlı iyod almaları bildirilmiştir. Kişilerin iyod alma kararını kendi başlarına almamaları gerekmektedir.
 • Japon yetkililer, Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinin çevresinde deniz suyu örneklerinde de radyoaktivite analizlerinin yapılacağını belirtmişlerdir.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralini Durumu:

 • Ünite 1: Soğutma için deniz suyu basılmaya devam edildi.
 • Ünite 2: Soğutma için deniz suyu basılmaya devam edildi. Kullanılmış yakıt havuzuna 40t deniz suyu eklendi. Üniteye elektrik bağlantısı sağlandı. 21 Mart 18:22’de (yerel saat) üniteden beyaz bir duman çıktığı görüldü.
 • Ünite 3: 20 Mart 11:00’da (yerel saat) 3,2 atm’e yükselen koruma kabı basıncı 21 Mart 17:00’da (yerel saat) 1,1 atm’e düşmüştür. Ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna itfaiye tarafından su püskürtülmeye devam edildi. Üniteye elektrik bağlanması için çalışmalar devam ediyor. 21 Martta ünitenin güneydoğusunda gri bir duman görülmesi üzerine işçiler tahliye edilmiş, 17:55’te (yerel saat) dumanın kesilmesi üzerine 22 Mart saat 09:00’da (yerel saat) işçiler üniteye geri dönmüştür.
 • Ünite 4: 19 Mart 10:44’te (yerel saat) alınan uydu fotoğraflarında herhangi bir duman görülmemektedir. Askeri birlikler ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna su püskürtmeye devam etmektedir. Üniteye elektrik bağlanması için çalışmalar devam etmektedir.
 • 1., 2., 3. ve 4. ünitelerin kullanılmış yakıt havuzlarındaki su seviyeleri hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
 • Ünite 5: Ünite soğuk durdurma durundadır. 21 Mart 11:36’da (yerel saat) ünitenin elektrik bağlantısı sağlanmıştır. Artık ısı çekme sistemi çalışmaktadır. Kullanılmış yakıt havuzunda sıcaklık 420C civarında sabitlenmiştir.
 • Ünite 6: Ünite soğuk durdurma durundadır. Artık ısı çekme sistemi dizel jeneratörler kullanılarak çalıştırılmaktadır. Kullanılmış yakıt havuzunun sıcaklığı 36,50C’a olarak ölçülmüştür.
 • Ortak kullanılmış yakıt havuzu: Havuzdaki mevcut su seviyesi korunmaktadır. Sıcaklık 570C olarak ölçülmüştür. Havuza önlem olarak 21 Mart 10:37’de (yerel saat) bir miktar su eklenmiştir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik