Basın Açıklaması (No: 16/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralı sahasında doz değerlerinin düşme eğiliminde olduğu gözlenmektedir.
 • MEXT tarafından Fukushima haricindeki tüm bölgelerde I-131 ve Cs-137 birikim ölçümleri yapılmaktadır. Çoğu bölgede birikime rastlanmamıştır. 10 bölgede (Iwate, Yamagata, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Yamanashi, Kanagawa) yapılan ölçümlerde birikim artışına rastlanmıştır. Değerler günden güne hava durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
 • 22 Martta MEXT Fukushima Daiichi sahası yakınında kıyılarda 30 km açığa kadar su ve hava örnekleri toplayarak analizler yapılacağını açıklamıştır. 24 Mart tarihinde açıklanan analiz sonuçları 3 noktada I-131 için belirlenen 40 Bq/litre değerinin üzerindedir. Ölçüm yapılan noktalarda alınan değerler 90 Bq/litre olarak belirlenen Cs-137 limitinin çok altındadır. Fukushima Daiichi merkezli 20 km yarı çapındaki alan tahliye bölgesi olarak açıklandığından bölgede balıkçılık ve benzeri faaliyetler yapılmamaktadır.
 • Fukushima Daiichi santralinin 30-73 km uzağında kalan bölgede UAEA tarafından da ölçümler yapılmaktadır. 23 Mart itibariyle havada gama dozu 0,2-6,9 mikro Sv/saat aralığında; beta-gama kontaminasyonu ise 0,02-0,6 MBq/m2 aralığında tespit edilmiştir.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralinin Durumu:

 • Şebekeden alınan dış gücün tüm ünitelere verilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir; en fazla ilerleme Ünite 2’de kaydedilmiştir. Ünite 1,2,3 ve 4’ün güç merkezinin dış elektrik şebekesiyle bağlantısı yapılmıştır. Enerji verilmeden önce tüm bileşenler tek tek kontrol edilmektedir. Ünite 3’ün kontrol odasına elektrik bağlantısı sağlanmıştır. Ünite 1,2 ve 4’ün bazı ölçüm cihazları çalışır hale getirilmiştir. 23 Mart saat 16:20 (yerel saat ile)’de 3. üniteden siyah bir duman yükseldiği görülmüş bunun üzerine 3 ve 4. ünitelerde çalışanlar tahliye edilmiştir. Daha sonra siyah dumanın tamamı ile yok olduğunun gözlenmesi üzerine 24 Mart 05:35’te çalışanlar geri dönmüştür.
 • Ünite 5 ve 6’nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlanmıştır.
 • Ünite 1,2,3 ve 4’te 23 Mart saat 07:00’de (yerel saat) buhar yükseldiği görülmüştür.
 • Ünite 1: Yangın söndürme hattı kullanılarak yapılan su basma işlemi 23 Mart 03:33’ten (yerel saat) itibaren besleme suyu sisteminin de eklenmesi ile 18 m3/saatlik kapasiteye yükselmiştir. 24 Mart saat 02:35 itibariyle 10 m3/saatlik deniz suyu basma işlemi devam etmektedir daha önce 305ºC ve 306ºC olarak ölçülen besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 243ºC ve 229ºC değerlerine düşmüştür.
 • Ünite 2: Basınç kabına 11 m3/saat hızla deniz suyu verilmektedir. Kullanılmış yakıt havuzuna 18 ton deniz suyu basılmıştır. 23 Mart saat 18:00 (yerel saat ile) itibariyle kullanılmış yakıt havuzu su sıcaklığı 51ºC’dir.
 • Ünite 3: Kontrol odasında aydınlatma sağlanmıştır. Reaktör koruma kabına deniz suyu basma ve kullanılmış yakıt havuzuna su püskürtme çalışmalarına devam edilmektedir.  Daha önce 304,8ºC ve 225,5ºC olarak ölçülen besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 80,7ºC ve 185,4ºC değerlerine düşmüştür.
 • Ünite 4: Ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna bir beton pompası kullanılarak 50ton/saat kapasite ile aralıklarla su basılmaktadır. 22 Mart ve 23 Martta 3’er saat süre ile su basılmıştır.
 • Ünite 5: Ünite soğuk durdurma durumundadır.  Ünite şebeke elektriğine bağlanırken artık ısı çekme sistemi pompası bir süre için kapatıldığından reaktör basınç kabı suyu sıcaklığı 71,4ºC’a kullanılmış yakıt havuz suyu sıcaklığı ise 45,5 ºC’a yükselmiştir.
 • Ünite 6: Ünite soğuk durdurma durumundadır. Reaktör basınç kabı suyu sıcaklığı 24,1ºC; kullanılmış yakıt havuz suyu sıcaklığı ise 23,5 ºC’dir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik