Basın Açıklaması (No: 17/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralı sahasında doz değerlerinin düşme eğiliminde olduğu gözlenmektedir.
 • MEXT tarafından Fukushima haricindeki tüm bölgelerde I-131 ve Cs-137 birikim ölçümleri yapılmaktadır. Çoğu bölgede birikime rastlanmamıştır. 6 bölgede (Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Yamanashi) yapılan ölçümlerde birikim artışına rastlanmıştır. Değerler günden güne hava durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yağmurla birlikte birikim değerlerinde artış olduğu düşünülmektedir.
 • 22 Martta MEXT Fukushima Daiichi sahası yakınında kıyılarda 30 km açığa kadar su ve hava örnekleri toplayarak analizler yapılacağını açıklamıştır. 24 Mart tarihinde açıklanan analiz sonuçları 3 noktada I-131 için belirlenen 40 Bq/litre değerinin üzerindedir. Ölçüm yapılan noktalarda alınan değerler 90 Bq/litre olarak belirlenen Cs-137 limitinin çok altındadır.
 • Fukushima Daiichi santralinin 30-73 km uzağında kalan bölgede UAEA tarafından da ölçümler yapılmaktadır. 23 Mart itibariyle havada gama dozu 0,2-6,9 mikro Sv/saat aralığında; beta-gama kontaminasyonu ise 0,02-0,6 MBq/m2 aralığında tespit edilmiştir.
 • Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralinin Durumu:
 • Şebekeden alınan dış gücün tüm ünitelere verilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir; Ünite 2 ve 4’ün güç merkezlerinin dış elektrik şebekesiyle bağlantısı yapılmıştır. Enerji verilmeden önce tüm bileşenler tek tek kontrol edilmektedir. Ünite 1 ve 3’ün kontrol odasına elektrik bağlantısı sağlanmıştır. Ünite 1,2 ve 4’ün bazı ölçüm cihazları çalışır hale getirilmiştir.
 • Ünite 5 ve 6’nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlanmıştır.
 • Ünite 1: Deniz suyu basma işlemi 24 Mart 02:35 (yerel saat) itibariyle 10 m3/saatlik kapasiteyle devam etmektedir. Besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 243ºC ve 229ºC değerlerine düşmüştür. Koruma kabı içerisinde 44 Sv/saat basınç baskılama bölmesinde 27,9 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir.
 • Ünite 2: Basınç kabına 11 m3/saat hızla deniz suyu verilmektedir. Kullanılmış yakıt havuzu su sıcaklığı 47ºC’dir. Besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar
 • 102ºC ve 109ºC değerlerinde durağandır. Koruma kabı içerisinde 49,3 Sv/saat basınç baskılama bölmesinde 1,49 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir.
 • Ünite 3: Reaktör koruma kabına deniz suyu basma ve kullanılmış yakıt havuzuna su püskürtme çalışmalarına devam edilmektedir. Daha önce 304,8ºC ve 225,5ºC olarak ölçülen besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 80,7ºC ve 185,4ºC değerlerine düşmüştür. Kullanılmış yakıt havuzuna soğutma ve arıtma hattı üzerinden su basılmaya başlanmış ve 4-5 ton civarında deniz suyunun bu hat kullanılarak basıldığı onaylanmıştır.
 • Ünitenin bodrum katında kontamine olmuş su içerisinde çalışan 3 işçi 180,07 mSv, 179,37 mSv ve 173 mSv doz değerlerine maruz kalmış bu işçilerden ikisinin ayaklarında ciddi kontaminasyon tespit edildiği için hastaneye sevk edilmişlerdir.
 • Ünite 4: Ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna bir beton pompası kullanılarak 50ton/saat kapasite ile aralıklarla su basılmaktadır. 22 Mart ve 23 Martta 3’er saat süre ile su basılmıştır.
 • Ünite 5: Ünite soğuk durdurma durumundadır. Ünite şebeke elektriğine bağlanırken artık ısı çekme sistemi pompası bir süre için kapatıldığından reaktör basınç kabı suyu sıcaklığı 71,4ºC’a kullanılmış yakıt havuz suyu sıcaklığı ise 47,2 ºC’a yükselmiştir.
 • Ünite 6: Ünite soğuk durdurma durumundadır. Reaktör basınç kabı suyu sıcaklığı 24,1ºC; kullanılmış yakıt havuz suyu sıcaklığı ise 26,0 ºC’dir.
 • Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik