Basın Açıklaması (No:18/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

• Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralı sahasında doz değerlerinin düşme eğiliminde olduğu gözlenmektedir.
• MEXT tarafından Fukushima ve Mayagi haricindeki tüm bölgelerde I-131 ve Cs-137 birikim ölçümleri yapılmaktadır. 18-25 Mart arasında yapılan ölçümlerde 28 bölgede birikime rastlanmamıştır. 7 bölgede (Akita, Shizioka, Aomori, Niigata, Nagano, Shimane, Okayama) birikim I-131 için 500 Bq/m2 Cs-137 içinse 100 Bq/m2 değerlerinin altındadır. Geri kalan 10 bölgede (Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Iwate, Yamagata, Ibaraki) yapılan ölçümlerde birikim artışına rastlanmıştır. Değerler günden güne hava durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yağmurla birlikte birikim değerlerinde artış olduğu düşünülmektedir. En yüksek değerler 20-24 Mart döneminde görülmüştür. Tüm bölgelerde ölçülen değerler son dönemde hızlı bir düşüş göstermektedir.
• Yapılan son analizler içme sularındaki konsantrasyonun azaldığını göstermektedir. Daha önce suların içilmemesi yönünde bazı bölgelerde I-131 konsantrasyonu nedeniyle alınan önlemler bu bölgelerin çoğunda kaldırılmıştır. Cs-137 konsantrasyonu hiçbir bölgede önlem alınmasını gerektirecek seviyelere ulaşmamıştır.
• 22 Martta MEXT, Fukushima Daiichi sahası yakınında kıyılarda 30 km açığa kadar su ve hava örnekleri toplayarak analizler yapılacağını açıklamıştır. 25 Mart tarihinde açıklanan analiz sonuçları tüm noktalarda I-131 için belirlenen 40 Bq/litre değerinin altındadır. En yüksek değer 30 Bq/litre olmuştur. Ölçüm yapılan noktalarda alınan değerler 90 Bq/litre olarak belirlenen Cs-137 limitinin çok altındadır. Analizler denizdeki I-131 ve Cs-137 konsantrasyonunun azalma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
• Fukushima Daiichi santralinin 30-41 km uzağında UAEA tarafından yapılan ölçümlerde havada gama doz hızları 0,9-17 mikro Sv/saat, beta-gama kontaminasyonu ise 0,03-3,1 MBq/m2olarak tespit edilmiştir. Tokyo bölgesinde 27 Mart tarihinde 8 noktada yapılan ölçümlerde havada gama dozu 0,08-0,15 mikro Sv/saat arasında tespit edilmiştir.
Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralinin Durumu:
• Fukushima Daiichi santralinde durum ciddiyetini korumaktadır.
• Şebekeden alınan dış gücün tüm ünitelere verilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir; Ünite 2 ve 4’ün güç merkezlerinin dış elektrik şebekesiyle bağlantısı yapılmıştır. Enerji verilmeden önce tüm bileşenler tek tek kontrol edilmektedir. Ünite 1, 2 ve 3’ün kontrol odasına elektrik bağlantısı sağlanmıştır. Ünite 1, 2 ve 4’ün bazı ölçüm cihazları çalışır hale getirilmiştir.
• Ünite 5 ve 6’nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlanmıştır.
• Ünite 1: Üniteye bir besleme suyu hattı kullanılarak 7.2 m3/saat hızla tatlı su basılmaktadır. Besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 224,8 ºC ve 143,4 ºC değerlerine düşmüştür. 26 Mart 08:00’da (yerel saat) üniteden beyaz bir duman çıktığı görülmüştür. Koruma kabı içerisinde 34,6 Sv/saat basınç baskılama bölmesinde 22,2 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir.
• Ünite 2: Basınç kabına 16,5 m3/saat hızla tatlı su verilmektedir. Kullanılmış yakıt havuzu su sıcaklığı 47 ºC’dir. Besleme suyu nozülü sıcaklık göstergesi hatalı ölçüm yapmaktadır basınç kabı altı sıcaklığı 27 Mart 10:00 (yerel saat) itibariyle 121,6 ºC değerlerindedir. 26 Mart 08:00’da (yerel saat) üniteden beyaz bir duman çıktığı görülmüştür. Koruma kabı içerisinde 41,6 Sv/saat basınç baskılama bölmesinde 1,41 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir. Kullanılmış yakıt havuzunda sıcaklık 27 Mart 09:00 (yerel saat) itibariyle sıcaklık 67 ºC olarak ölçülmektedir.
• Ünite 3: Reaktör koruma kabına 13,2 m3/saat hızla tatlı su basılmaktadır. Daha önce 304,8 ºC ve 225,5 ºC olarak ölçülen besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 80,7 ºC ve 185,4 ºC değerlerine düşmüştür. Kullanılmış yakıt havuzuna soğutma ve arıtma hattı üzerinden deniz suyu basılmaktadır. Ayrıca, 26 Martta beton pompası kullanılarak da iki saat kadar su basılmıştır. 26 Mart 08:00’da (yerel saat) üniteden beyaz bir duman çıktığı görülmüştür. Koruma kabı içerisinde 27 Mart 10:10 itibariyle 43,7 Sv/saat basınç baskılama bölmesinde 1,31 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir.
• Ünite 4: Ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna bir beton pompası kullanılarak 50 ton/saat kapasite ile aralıklarla su basılmaktadır. 22 Mart ve 25 Mart arasında günlük 3’er saat süre ile deniz suyu basılmıştır. Kullanılmış yakıt havuzu soğutma sistemine de deniz suyu basılmaktadır.
• Ünite 5: Ünite soğuk durdurma durumundadır. 27 Mart 14:00 (yerel saat) itibariyle Reaktör basınç kabı suyu sıcaklığı 30,3 ºC ve kullanılmış yakıt havuz suyu sıcaklığı ise 37,8 ºC olarak ölçülmektedir.
• Ünite 6: Ünite soğuk durdurma durumundadır. 27 Mart 14:00 (yerel saat) reaktör basınç kabı suyu sıcaklığı 29,1 ºC; kullanılmış yakıt havuz suyu sıcaklığı ise 21,0 ºC olarak ölçülmektedir.
• Ortak kullanılmış yakıt havuzu: 27 Mart 08:00 itibariyle su sıcaklığı 39 ºC civarında durağandır.


TAEK tarafından ülkemiz sınırlarında 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her 2 saate bir güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemektedir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik