Basın Açıklaması (No:20/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • Fukushima Daiichi santral sahasında yapılan radyasyon dozu ölçümlerinde radyasyon seviyesinin düşmekte olduğu gözlenmektedir.
 • Santralın su boşaltma ağızları yakınında yapılan deniz suyu ölçümlerinde yüksek I-131 ve Cs-137 konsantrasyonları tespit edilmektedir. Bununla birlikte değerlerin hızlı şekilde düştüğü gözlenmektedir.
 • 28 Mart tarihinde Fukushima’ya ek olarak 11 yerleşim bölgesinde I-131 ve 8 yerleşim bölgesinde Cs-137 birikimi rapor edilmiştir. Fukushima Daiichi nükleer güç santralinden 1077 km uzaklıkta bulunan Saga yerleşim bölgesinde de ilk kez eser miktarlarda I-131 tespit edilmiştir. 19-28 Mart arasında yapılan ölçümlerde Cs-137 birikimine 13 bölgede rastlanmıştır. Bu bölgelere ilave olarak 6 bölgede de I-131 birikimine rastlanmıştır. Birikim değerlerinin hızlı şekilde düşmekte olduğu gözlenmektedir.
 • İçme sularında son olarak yapılan birçok ölçüme göre I-131 ve Cs-137 konsantrasyonları, önlem alınmasını gerektirecek seviyelerinin altındadır. İçme suyuna kısıtlama getirilen bölgelerin çoğunda bu kısıtlamalar kaldırılmıştır. Sadece Fukushima bölgesinde 4 yerleşim biriminde (Iitate, Date, Minamisoma, Iwaki) kısıtlamalar devam etmektedir.
 • Fukushima’da üretilen sebze ve süt, Ibaraki’de üretilen ıspanak ve süt, Tochigi ve Gunma’da üretilen ıspanak ve kakina dağıtımı ve tüketimine getirilen kısıtlamalar devam etmektedir.
 • Kawamata ve Iwaki’de 1-15 yaş grubundaki çocuklarda yapılan tiroid bezi taramalarında sağlık riskine sebep olabilecek seviyelerde radyasyona maruz kaldıklarına dair bir bulguya rastlanmamıştır.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralinin Durumu:

 • Fukushima Daiichi santralinde durum ciddiyetini korumaktadır.
 • Tüm ünitelerin kontrol odalarına elektrik sağlanmıştır.
 • 1., 2. ve 3. üniteler tatlı su ile soğutulmaktadır. Ünitelerin basınç, sıcaklık ve radyasyon dozu değerlerinde ciddi değişiklikler gözlenmemektedir. Bu ünitelerin türbin binalarında biriken kontamine olmuş su çalışmaları geciktirdiğinden tahliye edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, ünitelerin türbin binaları ile deniz arasında yer alan hendeklerde kontamine olmuş su biriktiği tespit edilmiştir. Nedeni araştırılmaktadır.
 • 4. ünitenin kullanılmış yakıt havuzu deniz suyu ile soğutulmaktadır. Tatlı su ile soğutulması için çalışmalara devam edilmiştir.
 • Ünite 5 ve 6’nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlanmıştır.  Üniteler soğuk durdurma durumundadır.
 • Ortak kullanılmış yakıt havuzunda su sıcaklığı durağandır.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve  herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her 2 saate bir güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik