Basın Açıklaması (No:21/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • 30 Martta yapılan ölçümlerde 9 bölgede I-131 ve Cs-137 birikimi bildirilmiştir. Değerler ilave kısıtlama önlemleri alınmasını gerektirecek düzeyde değildir.
 • İçme sularında son olarak yapılan birçok ölçüme göre I-131 ve Cs-137 konsantrasyonları, önlem alınmasını gerektirecek seviyelerinin altındadır. İçme suyuna kısıtlama getirilen bölgelerin çoğunda bu kısıtlamalar kaldırılmıştır. Sadece Fukushima bölgesinde 4 yerleşim biriminde (Iitate, Date, Minamisoma, Iwaki) kısıtlamalar devam etmektedir.
 • Fukushima’da üretilen sebze ve süt, Ibaraki’de üretilen ıspanak ve süt, Tochigi ve Gunma’da üretilen ıspanak ve kakina dağıtımı ve tüketimine getirilen kısıtlamalar devam etmektedir.
 • Chiba bölgesinde yapılan deniz ürünleri analizlerinde radyolojik açıdan tehlike oluşturacak bir duruma rastlanmamıştır.
 • Avrupa’da çeşitli ülkelerin istasyonları tarafından hava örneklerinde Fukushima kazası ile ilintili olabilecek eser miktarda I-131 ve Cs-137 konsantrasyonlarına rastlanmıştır. Tespit edilen konsantrasyonların sebep olduğu doz artışı doğal radyasyonun çok çok aşağısında olup ihmal edilebilecek düzeydedir.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralinin Durumu:

 • Fukushima Daiichi santralinde durum ciddiyetini korumaktadır.
 • Santral sahasında yapılan radyasyon dozu ölçümlerinde radyasyon seviyesinin düşmekte olduğu gözlenmektedir.
 • Santralın su boşaltma ağızları yakınında yapılan deniz suyu ölçümlerinde yüksek I-131 ve Cs-137 konsantrasyonları tespit edilmektedir. 27 Martta yapılan ölçümlerde değerlerde düşme görülse de bu tarihten sonra yapılan ölçümler konsantrasyon artışına işaret etmektedir. Santralden 30 km uzaklıkta yapılan ölçümlerde Cs-137 ve I-131 konsantrasyonları güvenlik limitlerinin altındadır.
 • Tüm ünitelerin kontrol odalarına elektrik sağlanmıştır.
 • 1., 2. ve 3. üniteler tatlı su ile soğutulmaktadır. Ünitelerin basınç, sıcaklık ve radyasyon dozu değerlerinde ciddi değişiklikler gözlenmemektedir.
 • Ünite 2’nin kullanılmış yakıt havuzuna su sağlayan pompa arızalanmıştır. İtfaiye araçları kullanılarak su sağlanmasına çalışılmaktadır.
 • 4. ünitenin kullanılmış yakıt havuzu deniz suyu ile soğutulmaktadır. Tatlı su ile soğutulması için çalışmalara devam edilmiştir.
 • Ünite 5 ve 6’nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlanmıştır.  Üniteler soğuk durdurma durumundadır.
 • Ortak kullanılmış yakıt havuzunda su sıcaklığı durağandır.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve  herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her 2 saate bir güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik